Forumet hvor produsenter, leverandører og andre interesserte kan stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger på den årlige fagdagen på Ullevaal stadion.

– Tidligere arrangement viser at det er stor interesse for temaene som tas opp, og vi oppfordrer alle som er interessert i kravene som stilles til produktdokumentasjon for byggevarer om å delta i forumet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i Sintef Certification i en pressemelding.

Aktuelle tema står på dagsorden og det er bare for den som er interessert i å melde seg på.

Nyheter

Sintef vil informere om nyheter, inkludert oppdatering om ETA og Sintef Teknisk Godkjenning. Direktoratet for Byggkvalitet informerer om blant annet regelverk og tilsyn med byggevarer. De skal også skal informere om muligheter innenfor personsertifisering i byggenæringen. NTNU informerer om falsk dokumentasjon i norsk byggenæring mens Norsk Byggtjeneste informerer om bruk av Sintef-dokumentasjon i NOBB.