Sink preger både tak og fasade på bygget fra 1870 som har vært gjennom en totalrenovering. Foruten rehabilitering av det gamle bygget er to fløyer revet og bygd opp som nye. Totalt får hotellet 257 rom.

Mest spesiell er kuppelen på taket som har bydd på utfordringer for blikkenslageren.

– Å skulle ta fatt på et slikt spesielt arbeid gjør det vanskelig å forutsi hvor mye tid som går med. Det har også dukket opp noen endringer underveis, sier daglig leder Torgeir Rønning i Dahle Blikk AS.

Han er stolt over at firmaet fikk jobben på det som lokalt blir kalt «Dronningen» av bygg i Trondheim, og at de med egne ansatte fikk vist hva de kan.

E.C. Dahls Eiendom med Odd Reitan er i ferd med å gjenskape storheten i dette hotellet.

Med 3000 shingler på kuppelen valgte Dahle Blikk å få de produsert av VMzinc. Valget av VMzinc som materiale var mye på grunn av god bistand fra Thure Hanslien og Erwin Nielsen hos VMzinc. De har vært på flere besøk i Trondheim under arbeidet.

Alt i sink

Lindab ble valgt som totalleverandør for hele prosjektet, og har levert alt av sink, stål og aluminium.

– Det var viktig at vi fikk kopiert shinglene helt lik de gamle, så vi måtte gå et par runder med fabrikken før byggherre og byantikvar kunne godkjenne fasongen. I tillegg supplerte vi med shingler som vi produserte på eget verksted, sier Rønning.

Foruten shinglene fikk blikkenslageren også produsert ornamenter fra VMzink som er kopiert helt lik de gamle, og alt av gesimser, gradrenner og valm er bearbeidet og produsert på eget verksted.

I tillegg var det nye pipebeslag, kobbhus, båndtekking av arker og buede tekkinger på murkronene. Likeså er beslag og nye takrenner laget i sink. Nå gjenstår det litt fasadearbeid med vindusbeslag før hele jobben er ferdig.

I ett år har blikkenslagerne jobbet med gesimser og andre detaljer.

I ett år har blikkenslagerne jobbet med gesimser og andre detaljer.

Kompetanseheving

– Det har vært spennende og moro å ha fått være med på restaureringsarbeidet, og å kunne tilegne oss nyttig kunnskap med de spesielle arbeidene på kuppelen. Dette er en type arbeid vi ikke er så vant til og gir oss god erfaring til lignende prosjekter, sier Rønning.

Han trekker frem det gode samarbeidet de har hatt med entreprenøren Hent sitt mannskap under restaureringsarbeidet.

På prosjektet har lærlinger og fagarbeidere jobbet sammen fra vinter til sommer under tak. 80 prosent er utført med fagarbeidertimer og 20 prosent lærlingtimer.

Nå er taket de har jobbet under tatt bort og folk kan beskue hvor flott det har blitt. Lærere og elever fra de videregående skolene har vært på besøk for å se på hva blikkenslagerfaget har å by på av spennende utfordringer, og et innblikk i det arbeidet som er gjort på taket.

– Selv om det har vært noen forhold hvor vi ikke har hatt full kontroll, har det vært tilpasninger og gode løsninger som stort sett har fulgt tidsplanen, sier Torgeir Rønning.