Flere personer i bransjen har den siste tiden ønsket en debatt om fagets navn i fremtiden. Nå tar VBL tak i saken. Styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård, har registrert meningsutvekslingene som har vært. Blant annet har Egil Pettersen, som også sitter i læreplangruppa, tatt til orde for et navneskifte. Det samme har lærer ved Jåttå videregående skole, Øystein Dybdal Jansen, gjort.

Flere unge har også støttet forslaget om et nytt navn på faget og tror at det kan bidra til at flere velger yrket. Både tynnplateteknikk og metallteknikk har vært foreslått. Basert på dette og en generell diskusjon i bransjen har Nygård funnet det rett å bringe dette inn for styrebehandling i bransjeforeningen.

– Det har vært mange navnendringer i mange bransjer opp gjennom årene. Vi har holdt på vårt navn noenlunde lenge. Jeg registrerer at det er mange meninger om temaet.

– Jeg tenker at vi ikke nødvendigvis har hastverk her. Det kan være nyttig å gjøre dette litt dypere og kanskje se litt på opphavet av blikkenslager-navnet og hvordan det står seg inn i fremtiden. Det er noe av det styret blir utfordret til å mene noe om på møtet i neste uke.

Håper på engasjement

– Jeg håper på et engasjement rundt saken og en god diskusjon. Kanskje kan også utvalg og avdelinger mene noe om dette. Det er også naturlig at fagets navn kommer opp som en diskusjon når opplæringskontorene i bransjen møtes 12. desember. De er tett på de unge og opplæringen.

– Hva forventer du rundt saken på styremøtet?
– Saken blir diskutert og styret må fatte et vedtak om veien videre, sier Jan Henrik Nygård.