Debatten om bruk av innleie har skapt stort engasjement.

15. november demonstrerte 10 000 mennesker fra flere fagforeninger for et forbud mot innleie av arbeidskraft i byggenæringen i Oslo-området.

Statsminister Erna Solberg sa fra Stortingets talerstol at hun mener dette er for strengt, og ville finne andre løsninger.

Regjeringen har laget flere forslag som har vært på høring, og Solberg mener det blir for enkelt å lage et generelt forbud mot innleie.

– Det er også prosjekter som har behov for å ha innleie for å ta topper, sa statsministeren.

SVs Audun Lysbakken støttet et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslo-området fordi en liberalisering har ført til fullt frislipp.

NHO sier i en pressemelding at forbud er feil vei å gå og at den seriøse delen av bemanningsbransjen er nødvendig i norsk arbeidsliv.

Ikke rett løsning

Et forbud er ikke løsningen på problemene vi ser i byggenæringen, mener NHO. De mener at bemanningsbransjen løser en viktig oppgave i norsk arbeidsliv.

– De håndterer behovet for fleksibilitet og tar hånd om «topper» i en prosjektorientert bransje som byggenæringen. Disse bedriftene er også en døråpner inn i arbeidslivet for mange. Istedenfor et forbud må vi sammen finne gode løsninger på de utfordringer vi ser i enkelte bransjer, skriver NHO i sin pressemelding.

Ansatte er hovedregel

Samtidig peker de på at fast ansatte er hovedregelen i arbeidslivet, og slik skal det fortsatt være. Dette sikrer kompetanse og forutsigbarhet, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

Allerede i mars gikk NHO ut og varslet at de vil innføre et skille i regelverket mellom innleie som alternativ til midlertidig ansettelser, og innleie som alternativ til mer permanente behov.

Bryter intensjonen

– Vi ser en tendens til at innleid arbeidskraft blir brukt i stedet for egne ansatte i byggenæringen, i strid med de helt tydelige reglene for innleie som vi har i Norge. Det kan gi en urettferdig konkurransesituasjon for de bedrifter som har arbeidstakere direkte ansatt hos seg. Gjennom den senere tid har man sett en økende tendens til at bedrifter inngår såkalte sourcing-avtaler med bemanningsbedrifter innenfor bygg og anlegg. Det var ikke intensjonen da regelverket for innleie ble utformet i 2000, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

Skepsis i BNL

BNL er positiv til begrensninger i bruk av innleie, men etterlyser likebehandling. De mener at ansatte innleide ressurser må ha lønn mellom oppdrag på samme måte som de ansatte hos entreprenørene og byggmestrene:

– Dette er nøkkelen til å legge til rette for en seriøs bemanningsbransje samtidig som virksomhetene i byggenæringen kan få den fleksibiliteten til å leie inn de trenger, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL i et intervju til Byggeindustrien.