Hellberg & Bjerkeli AS i Halden har en lang historie som begynte for rundt 70 år siden. Da var det snakk om to bedrifter, nemlig Bjerkeli snekkerfirma og blikkenslager Hellberg. De to fusjonerte i 2002.

Tradisjonsrikt

Det ene firmaet begynte med Arne Hellberg rundt 1950 som ble til Blikkenslager Hellberg Eftf. AS i 1989. Det andre firmaet begynte med Brødr. Bjerkeli AS, også det etablert rundt 1950. Alle ansatte har nå svennebrev som blikkenslager og Svein Hanssen (63) har vært daglig leder de siste 20 årene. Han har holdt på i faget siden 1975 og har dessuten sittet i styret i VBL i seks år fra 2013 til 2019.

Bedriften har spesialisert seg i det tradisjonsrike håndverket og leverer takrenner, nedløp, pipebeslag, luftehatter, båndtekking, gavl- og andre beslag.

Hellberg & Bjerkeli har 12 ansatte. Firmaet driver med blikk, taktekking med asfaltbelegg og takfolie – ikke sjelden er det snakk om gamle, verneverdige bygg.

Idd Kirke er en kjent og kjær bygning i Halden med sitt karakteristiske spir .

Idd Kirke er en kjent og kjær bygning i Halden med sitt karakteristiske spir .

Et kvalitetsstempel

– Akkurat nå har vi et stort prosjekt på et bygg som heter Godshuset i Halden som eies av Bane Nor. Kirkens Bymisjon skal inn i huset når vi er ferdige. Vi jobber der med ekstrudert aluminium i kobberfarge på midtpartiet på huset. Og det er båndtekkingsarbeider, forklarer Hanssen.

Svein Hanssen er daglig leder i tradisjonsrike Hellberg & Bjerkeli AS i Halden. Firmaet har spesialisert seg på renovering av eldre, tradisjonsrike bygg.

Svein Hanssen er daglig leder i tradisjonsrike Hellberg & Bjerkeli AS i Halden. Firmaet har spesialisert seg på renovering av eldre, tradisjonsrike bygg.

– Vi har hatt tre-fire mann der siden oktober og er snart ferdige. Totalt har vi brukt åtte tonn sink i prosjektet, og i tillegg 140 kvadratmeter med aluminium. Det er et gammelt og verneverdig bygg. Alt av takrenner og nedløpsrør blir håndlaget på verksted, sier Svein Hanssen som har all grunn til å være stolt av det håndverket han og bedriften leverer i Østfold.

– En av dagene skal vi også sette i gang et prosjekt på Hankø med båndtekking med sink. I sommer hadde vi et prosjekt på Idd kirke der vi tekket hele spiret med blågrå, patinert rheinsink, forteller sjefen.

– Vi driver med restaurering av mange forskjellige, gamle bygg i Halden. Nå skal vi også være med når den gamle brannstasjonen skal restaureres i byen – også her med håndlagede takrenner og nedløpsrør, forteller Svein Hanssen.

Det er litt av et kvalitetsstempel at dere får alle disse restaureringsoppdragene?

– Ja, vi kan vel tolke det slik, smiler Hanssen. Og det håndfaste beviset for det ligger i at de, som kjent for mange i bransjen, ble tildelt kulturvernprisen 2020 av Fortidsminneforeningen, avdeling Østfold. Det er en høythengende pris som ble delt ut med både ordfører og statsforvalter til stede.

Godsterminalen er et av flere bygg Hellberg & Bjerkeli har restaurert etter gode, håndverksmessige oppskrifter.

Godsterminalen er et av flere bygg Hellberg & Bjerkeli har restaurert etter gode, håndverksmessige oppskrifter.