Skole og opplæring

Støtter BNL om utdanning

Tilbudsstrukturen for utdanning må inkludere en innføring av systematisk veksling mellom skole og bedrift for de fag som ønsker det, mener BNL som har sendt sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

Publisert

BNL støtter forslaget om at dagens VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk deles i en del: VG2 Rør, og en del Vg2 Ventilasjon- og blikkenslagerfaget, og Tak- og membrantekkerfaget.
Videre foreslår BNL at isolatørfaget blir en del av VG2-linjen sammen med ventilasjon- og blikkenslagerfaget og tak- og membrantekkerfaget, og at denne nye linjen beholder navnet Klima-, energi-, og miljøteknikk (KEM). BNL mener dette vil styrke fagene, hvor elever mest sannsynlig vil velge 1+3 veksling. Samtidig er det viktig å opprettholde muligheten for et VG2 der det er behov for det.

Støtte fra VBL

VBL har behandlet saken om hva de mener er riktig tilbudsstruktur for framtidig utdanning av blikkenslagere, men finner til slutt ut at det er riktig å støtte BNL sine høringsuttalelser.
BNL legger særlig vekt på opprettelse av regionale/nasjonale kompetansesentre for mindre fag, etablering av systematisk veksling for byggfagene og etablering av et byggmontasjefag.
Departementet har ikke tatt med regionale/nasjonale kompetansesentre og veksling i sine forslag.

Små vil forsvinne

BNL frykter at de små fagene vil forsvinne dersom de ikke tas vare på og gis et tilbud gjennom slike sentre. Høringsuttalelsen legger vekt på at bygg og anlegg er i en rivende utvikling med digitalisering og nye byggemetoder. Dette må gjenspeiles i utdanningen, samtidig som historien og gamle byggeskikker og kunnskap må ivaretas.
Utfordringen med å tilby utdanningen over hele Norge blir påpekt, og at den er relevant for bedriftene. BNL støtter opprettelse av Ventilasjonsteknikkerfaget, som er er foreslått lagt til utdanningsprogrammet Elektro.

Har skapt bekymring

VBL har registrert at en del har vist bekymring for høringsforslaget til direktoratet.

Særlig har forslaget om deling av VG2 KEM der rørleggerne skilles ut og får eget VG2 gitt bekymring om at det blir vanskeligere å rekruttere elever til en slik linje uten rørleggerne.
– Når VBL til slutt har landet på å støtte forslaget til deling er det flere grunner til det. Den ene er at denne delingen er noe rørleggerne har jobbet for i flere år, og de har allerede støtte for den i Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk, sier daglig leder Ane Dyrnes i VBL.

Politisk avgjort

Hun mener derfor dette allerede så og si er politisk avgjort.
– Gjennom flere år har VBL fått tilbakemeldinger på at den store andelen rørleggerlærere på VG2 har gjort opplæringen i vårt fag mangelfull mange steder og kanskje til og med fraværende. Det er vanskelig å argumentere for at det blir dyktigere blikkenslagere av å ha undervisning i rørleggerfaget, og målet med en utdanning må være nettopp å få kvalifiserte fagarbeidere, sier Dyrnes.

Flere faglærte

– Seriøsitetskravene som nå vokser frem, herunder kravene til faglært arbeidskraft og ikke minst lærlingeklausulen, og håper og tror vi vil bidra til å øke byggfagenes anerkjennelse og få ungdom til å se at det er en fremtid i disse fagene, sier Ane Dyrnes.

Powered by Labrador CMS