Skole og opplæring

Kamerateam har fått laget korte reklamefilmer til bruk på Snapchat.

Ungdom mest nysgjerrig på tynnplateteknikker

En kampanje for faget på Snapchat har vist sensasjonelt høye tall. Samtidig er det flere som er nysgjerrig på å bli tynnplateteknikker enn blikkenslager.

Publisert

En kampanje med reklame på 7 sekunder via Snapchat i desember viser at ungdom mellom 15-22 år lokkes like mye av å bli tynnplateteknikker som  blikkenslager. Men av de som klikket seg videre til mer informasjon, var det langt flere som valgte tynnplateteknikker.

I Trøndelag resulterte kampanjen i 749 507 visninger til målgruppen. Herfra var det 4221 som klikket (sweip up) seg videre til mer informasjon.

I Rogaland er det gjennomført lignende kampanje, men her har de delt opp i to kampanjer for å teste ut om et annet navn enn blikkenslager ville vekke interesse. I den ene undersøkelsen ble det brukt blikkenslager om faget, mens i den andre ble brukt tynnplateteknikker.

Her viser tallene 410 646 visninger der det ble brukt blikkenslager om yrket, mens der det ble brukt tynnplateteknikker om faget var det 388 7122 visninger. Likevel var det større forskjell på de som trykte seg videre for mer informasjon.

Mens 2295 trykte videre til en lenger film på Facebook på 90 sekunder der ordet blikkenslager var brukt, var det 2610 unge som trykte videre av dem med navnet tynnplateteknikker.

Å vise ungdom i yrket på Snapchat og Facebook skal lokke flere til faget.

Fortsetter kampanjen

– At vi som er langt oppe i årene skal synse om fremtidig navn på faget er uinteressant. Det er hva ungdommen mener som blir viktig for å lokke flere til yrket. Derfor er disse tallene interessante, sier Stein Erik Sliper ved Opplæringskontoret i Rogaland til Blikkenslagere.no.

Han har vært med og kjørt denne kampanjen etter at Lisbeth Schjelde fra Opplæringskontoret BTV i Trøndelag tok initiativet til prosjektet.

– Reelt sett er det trolig flere ungdommer som direkte har valgt å se filmen om tynnplateteknikk enn blikkenslager på Snapchat om vi tar hensyn til at vi har vært med og drevet inn en del trafikk til blikkenslager på sosiale media som påvirker tallene, sier Sliper.

Han viser til at det er langt flere i gruppen med tynnplateteknikk som vært nysgjerrig på hva dette er og har valgt å gå videre til Facebook for å se nærmere på hva dette faget er, enn for blikkenslager.

Flere fylker

At det er nesten 800 000 visninger både i Rogaland og Trøndelag blir sett på nærmest som sensasjonelt høyt. Noen har gått inn flere ganger for å se reklamen og når dette bare er blant de fra 15-22 år, er det meget høye tall.

– Derfor må vi si at kampanjen så langt er sinnssyk vellykket, sier Sliper.

– Vi kjører en ny kampanje i februar med tanke på søknadsfrist for utdanningen 2. mars, sier Lisbeth Schjelde.

Med på de to filmene som er brukt til nå er blikkenslager Svenn Joakim Haarr fra Lie Blikk AS og lærling Robin Dahle fra Dahle Blikk AS. Nå ønsker flere fylker å bruke denne reklamefilmen for å reklamere for faget.

Når det gjelder spørsmål om navn på faget, er dette VBL sentralt som vil måtte ta det videre. Opplæringskontoret i Stavanger syntes det var spennende å se hva ungdommen sier om navn på faget, og nå er altså resultatene på bordet for videre vurdering.

Powered by Labrador CMS