Regjeringen har gitt klarsignal til to nye gigantiske utbygginger av undervisningsbygg. Den ene utbyggingen vil skje i Trondheim hvor det er bestemt å bygge ut campusområdet til NTNU gjennom en periode på 10 år. Her er det snakk om nybygg på 92 000 kvadratmeter og ombygginig av 45 000 kvadratmeter eksisterende areal på skolen. Totalt er det her snakk om en totalsum på rundt 9 milliarder kroner.

– Dette er en viktig avklaring. Vi er glad for å ha fått et helhetlig vedtak. NTNU får med dette en unik mulighet for å skape fremtidens universitetet som skal bidra til omstillingen av Norge, sier rektor Gunnar Bovim i en pressemelding. Det nye bygget i Trondheim skal det fremtidige senteret for kunst, arkitektur og musikk få plass.

Ferdig i 2024

I Oslo er det livsvitenskapsbygget ved Universitetet som skal bygges ut med 66 000 kvadratmeter, og skal etter planen stå ferdig i 2024. Her skal samlet kostnad ligge på nærmere 7 milliarder kroner.

Statsbygg som står ansvarlig for byggingen har hatt en rekke større undervisningsbygg de senere årene, men lite kan måle seg med disse to store prosjektene som vil gi store oppdrag for byggenæringen i årene som kommer.

Nå starter arbeidet med planleggingen, og allerede finnes det skisser til bygningsmessige løsninger på bordet.