Blikkenslagerbedriften driver en allsidig virksomhet med leveranser til langt mer enn tradisjonelle bygg. Seadrill West Mira er verdens første hybridplattform som har vært inne på CCB-basen ved Bergen for å foreta oppgraderinger. Her har Fjell Blikk AS hatt anbudet med et prosjekt som omfatter flere fag. Til sammen har det vært 30 ansatte med på dette prosjektet.
I fjor kjøpte Fjell Blikk opp Karlsen & Sønn AS og sammen har de brukt en bred kompetanse til å utføre allsidige oppgaver. Mens Fjell Blikk med 8 ansatte har vært en tradisjonell blikkenslagerbedrift, har Karlsen & Sønn 7 ansatte med en mer allsidig og variert kompetanse innen metaller.

– Her har det vært ekstremt mange kreative løsninger for å få til prosjektet, med utfordringer som måtte løses på stedet. Det meste vi gjør har skreddersydde løsninger, og det fikk vi god bruk for i dette prosjektet, sier fungerende daglig leder i Fjell Blikk, André Larsen.

Tårnet på boligplattformen er kledd med plater som blikkenslageren har levert.

Tårnet på boligplattformen er kledd med plater som blikkenslageren har levert.

Syrefast stål

Totalt ble det utført arbeid for 3,7 millioner kroner på 1,5 måned.

– Vi har gjort alt av ombygginger av ventilasjonsanlegget. Samtidig har vi montert fasadeplater på boretårnet med 3 mm 316 syrefast stål, og 6 mm på flense, kabelbeskyttelse, gangsoner og mer, sier Larsen.

Nå er de i gang med en stor jobb med kapsling av alle synlige rør på dekk på boreplattformen COSL Innovator, en jobb som passer godt inn i den verden som Karlsen & Sønn har jobbet mye med.

Variert

– Vi kan nå tilby en kompetanse og en produksjon som går ut over tradisjonelt blikkenslagerarbeider, sier Larsen.

Begge bedrifter er vant med å jobbe allsidig. Karlsen & Sønn har utført oppgaver med å lage utstyr til oppdrettsnæringen, offshore, storkjøkken, samt til bygg- og anleggsbransjen.

– Arbeidet på den første plattformen var både stort og kompleks, med mye som skulle utføres på kort tid. Nå ser vi hvor nyttig det er å kunne samarbeide oss imellom og dra nytte av ulik kompetanse. Tilsammen har de to bedriftene i alt 6 blikkenslagere, sveisere, platearbeidere med bred kompetanse som kommer til nytte i et slikt prosjekt, sier Larsen.

Fjell kirke har fått fornyet taket av Fjell Blikk med godt gammeldags blikkenslagerarbeid.

Fjell kirke har fått fornyet taket av Fjell Blikk med godt gammeldags blikkenslagerarbeid.

5 fiskeoppdrettsbåter har fått levert tørkeanlegg for tang.

5 fiskeoppdrettsbåter har fått levert tørkeanlegg for tang.

Blikkenslagerne sveiser ventilasjons-bend som spesialutstyr.

Blikkenslagerne sveiser ventilasjons-bend som spesialutstyr.

 

 

 

 

Spesialutstyr som denne kirurgvasken til sykehus produseres også av blikkenslagerne.

Spesialutstyr som denne kirurgvasken til sykehus produseres også av blikkenslagerne.

 

 

 

 

Her utfører Fjell Blikk en jobb på den 147 meter lange yachten til Facebook-grunder Mark Zuckerber

Her utfører Fjell Blikk en jobb på den 147 meter lange yachten til Facebook-grunder Mark Zuckerber