42 prosent av de 650 bedriftslederne i Byggenæringens Landsforening (BNL) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere. 16 prosent sliter med å få tak i lærlinger.

Dette er en årlig undersøkelse som forteller litt om situasjonen for byggebransjen. Her er alt fra økonomi og generelle fremtidsutsikter undersøkt sammen med behovet for å få tak i flere fagfolk.

Hele undersøkelsen som er foretatt blir offentliggjort i mars og da kommer det tall som er mer detaljert. Men BNL ønsker å gå ut med generelle tall som viser behovet for flere fagarbeidere foran søknadsfristen til videregående skoler som går ut 1. mars. Her rettes det spesielt fokus på å få inn flere jenter.

– Det er for få jenter i byggenæringen. Denne trenden ønsker vi å snu fordi vi vet at det finnes mange muligheter for alle i vår næring, og vi har ikke råd til å bare rekruttere halvparten av talentene, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes i en pressemelding.

Han påpeker at en stor fordel ved å velge byggfag, er at man får arbeidserfaring underveis i utdanningen, og man kvalifiserer seg for et yrke med stor etterspørsel. I tillegg er næringen i en spennende utvikling på grunn av store trender som digitalisering og etterspørsel etter grønne løsninger.