De første prisøkningene begynte så smått å komme i siste kvartal i 2020. Siden er prisene regulert mange ganger, sist nå i september. For enkelte produkter har prisen mer enn doblet seg det siste året.

– Forventningene fremover er at det vil være relativt stabilt kortsiktig. Det vil komme inn mer tilbud – produksjon – i det europeiske stålmarkedet som jevner ut den ubalansen som har vært. Etterspørselsutviklingen ser lovende ut med gjenåpning, koronapakker og høye PMI-tall (Purchasing Managers Index). Året 2021 vil komme på høyde med 2019-nivå, og i 2022 forventes det en ytterligere økning. Fra neste år vil prisene korrigere seg nedover fra dagens nivå, forhåpentligvis ganske jevnt. Det er litt større usikkerhet om aluminium og rustfritt vil følge utviklingen til karbonstålet, da de er enda litt mer presset. En annen usikkerhetsfaktor er nye politiske tiltak for miljø, som fort kan endre på regnestykkene, sier Leif G. Hübert i Norsk Stål.

Utviklingen bekreftes i stor grad av Erik Haltbakk i SSAB, som har følgende spådom fremover:

– Den voldsomme etterspørselen ser ikke ut til å avta. Mange av de samme faktorene som har vært gjeldende tidligere i år, er også gjeldende for fjerde kvartal og videre inn i 2022. Stålbransjen preges fortsatt av et svært presset marked med stor etterspørsel og begrenset tilgjengelighet inn mot fjerde kvartal og 2022, sier Haltbakk.

– Markedet er uoversiktlig, og det er mangel på stål. Dette påvirkes av forbruket og tilgangen i verdensmarkedet. Valseverkene opplever fremdeles enorm pågang, nær sagt uavhengig av materiale. Leveringstidene er inn i 2022. Enkelte europeiske verk har reservert nær sagt hele sin kapasitet for 2022. Containerfrakt har skutt i været både på grunn av prisøkninger og mangel på arbeidskraft som følge av pandemien. For øyeblikket ser vi en utflating som vi selvsagt håper skal bringe oss i retning av lavere priser etter hvert, sier Ingvar Skogland, salgssjef blikkenslagere i Lindab.

Sink er unntaket

Sink har hatt en annen prisutvikling enn mange andre materialer. Fra 1. januar til 31. desember 2020 steg prisen for sink med cirka sju prosent. For perioden fra 1. januar i ar til og med august er prisstigningen på sju prosent. Det er forventet at den moderate prisøkningen på sink vil fortsette.

– En av de bakenforliggende årsakene til at sink ikke har hatt samme prisutvikling som mange andre materialer, er at det ikke er mangel på sink i markedet, sier Erling Lycke i Rheinzink.