I forrige uke ble nettsiden Bliblikkenslager.no lansert.

– VBL har alltid vært opptatt av rekruttering til ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Men ettersom rørleggerne nå skal ut av Vg2 Klima, energi- og miljøtenikk (KEM) ser vi at kampen om fremtidens fagarbeidere kan bli enda hardere, det var derfor på tide å sette inn et ekstra gir i rekrutteringsarbeidet vårt, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes

Allerede i februar startet planleggingen av årets aktiviteter, men på grunn av pandemien ble deler av prosjektet noe forsinket.

– Vi har brukt mye tid på å snakke med ungdom, både de som har valgt faget og de som ikke kjenner til det i det hele tatt. Det ble raskt tydelig for oss at kunnskapen om faget er svært lav både blant 10. klassinger og deres foreldre. Så det er faktisk det aller viktigste for oss – å øke kjennskapen til faget og vise hva blikkenslageren skaper. Målet er å gjøre ungdommer nysgjerrig på faget, slik at flere tar et bevisst valg og det ikke er tilfeldigheter som avgjør om de kommer til oss eller ikke. Sånn sett kan det at det største faget går ut av KEM komme ventilasjons- og blikkenslagerfaget til gode, ved at det gir rom for å i større grad synliggjøre og løfte mindre fag som ofte har kommet litt i skyggen av rørleggerfaget, sier Dyrnes.

Stolte lærlinger

– I samtalene våre med lærlinger ble vi imponert over hvor enormt stolte de er av yrkesvalget sitt. Blikkenslageren setter varige spor etter seg som skal påvirke bybildet og menneskene som bor der i årevis. Denne skapertrangen og evnen til å tenke kreativt og være løsningsorientert under tidspress ønsket vi å vie mer oppmerksomhet. Den nye nettsiden er derfor mer bildetung enn man har sett i tidligere prosjekter. Vi må vise, ikke bare fortelle, sier Dyrnes.

I tillegg til bildene følger naturligvis målgruppetilpasset tekst om faget – hva gjør egentlig en blikkenslager, hva lærer man på skolen, hva skal til for å lykkes, hvem passer faget for og hvor skal du henvende deg for hjelp med å velge utdanningsvei.

Et supplement til opplæringskontorene

– Opplæringskontorene gjør en svært viktig jobb for å synliggjøre faget lokalt. Og Bliblikkenslager.no skal ikke være i konkurranse med lokale aktiviteter. Vi håper å fungere som et supplement til de opplæringskontorene som allerede er svært aktive. Samtidig ser vi at det flere steder i landet er begrenset med informasjon som er tilpasset ungdom både i form og innhold. Hensikten med å lage nasjonale aktiviteter er å sørge for at ungdom – uavhengig av hvor de bor i landet, skal kunne finne frem til oppdatert informasjon om faget, sier Dyrnes.

Kampanje frem mot 1. mars

I tillegg til nettsiden er det utarbeidet en grafisk mal, filer på rollups, strykemerker og en liten informasjonsfolder. Dette ligger samlet i en felles Dropbox og er tilgjengelig for nedlasting og fri bruk av alle som er i kontakt med ungdom og ønsker å snakke om faget.

– Vi jobber også med en presentasjon til bruk i ungdomsskolene, som vil være klar i løpet av januar. Siden korona har ført til avlysning av de fleste utdanningsmesser og møteplasser i tiden frem til søknadsfristen 1. mars, måtte styret i VBL omrokkere litt på planene for videreutvikling av prosjektet. Vi ser at det er viktigere enn noen gang å være synlig der ungdom er, og nå som de ikke lenger er på messer, må vi møte dem digitalt. En helt ny animasjonsfilm om faget er i produksjon og skal benyttes i bred annonsering fra januar til mars 2021.

– Med dette prosjektet fornyer vi profilen til ventilasjons- og blikkenslagerfaget og lager materiell som i større grad tar utgangspunkt i ungdommers univers. Selv om vi vet at det tar lang tid å lykkes med rekruttering, håper vi at vi allerede neste år vil se økt engasjement og kjennskap til faget i målgruppen, avslutter Ane Dyrnes.