Fra 6. april ble terskelverdiene for anbud kunngjort i Doffin økt til opptil 1,3 millioner kroner. Dette er helt feil utvikling og vil ramme mindre håndverksbedrifter som satser på lærlinger og kompetanse, mener BNL. Uten noen form for offentlig høringsprosess eller dialog med partene i arbeidslivet kunngjorde Næringsdepartementet at de hever grensene.

– Vi er redde for at regjeringen er mer opptatt av forenkling for forenklingens skyld, enn å ta inn over seg de totale samfunnskonsekvensene slike endringer gir. Gjør de det, er ikke endringene så smarte for samfunnet lengre, sier Jon Sandnes i BNL på deres hjemmeside.

Terskelverdiene ble økt av regjeringen for to år siden fra 500 000 til 1,1 millioner kroner. Da advarte BNL mot at 2/3 av anskaffelseskontraktene ville bli berørt.

– Vi så at dette førte til at markedet for de små bedriftene ble svært redusert. Terskelverdien for offentlige innkjøp er viktige fordi det blant annet sikrer krav til lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår. Slike krav belønner bedriftene som satser på fagkompetanse og lærlinger, sier Sandnes.

Han mener vedtaket må kompenseres med flere og sterkere tiltak for et seriøst arbeidsliv.

– Åpenhet er en av de kraftigste virkemidlene i kampen mot arbeidslivskriminalitet. En heving av terskelverdien vil føre til at mange kontrakter vil gå under radaren for kontroll, mener Sandnes.