Nyheter

Både blikkenslagere og andre mener bøtene er alt for høye for små forseelser og kan rammer bedrifter sterkt.

Små feil kan gi kjempestore bøter

Arbeidstilsynets bøtenivå i Bergensområdet bekymrer. Det kan gis bøter på opptil 300 000 kroner for enkle forseelser som mangel på skjerm på et verktøy.

Publisert

Arbeidstilsynet går nå sterkere ut og vil slå ned på farlig arbeid i høyden, eller annen brudd på arbeidsmiljøloven med kraftige bøter opp i mange hundre tusen kroner.

Flere fagfolk Blikkenslagere.no har snakket med synes det er positivt at Arbeidstilsynet er ute og sørger for at alle får like arbeidsvilkår ved å ta de som driver useriøst er kjempepositivt. Likevel er det skepsis mot at det kan bli de seriøse bedriftene som mest blir sjekket, og at også de ansatte har ansvar for å følge reglene.

I Bergensområdet har temaet vært diskutert i byggebransjen, og noen er redd for at Arbeidstilsynet skal være mer opptatt av å ta de seriøse som gjør små feil og gi dem store bøter, enn å sørge for å ta useriøse aktører som for eksempel ikke bruker sikring i det hele tatt når de jobber i høyden.

Høye gebyrer

Enkelte blir skremt av satsene på gebyrer fra Arbeidstilsynet som kan være på mellom 50 000 til 300 000 kroner for arbeid i høyden med dårlig eller ingen sikring, og feil på arbeidsutstyr som spaltekniv og skjerm.

Arbeidstilsynet har også innført nye gebyrsatser for manglende ID-kort på 10 000 til 15 000 kroner pluss 2000 kroner for hver ny ansatt dette gjelder. Ved gjentakelse er satsene opp mot 30 000 kroner.

Feil i arbeidstidsbestemmelsene kan gi gebyrer fra 40 000 til 400 000 kroner, mens brudd på lønn under allmenngjøringen gir gebyr på 500 000 kroner.

Asbestarbeid utenfor reglementet kan gi gebyrer på 75 000 til 150 000 kroner.

Kun bedriften er ansvarlig

– Hvorfor er det bare bedriften som skal stå ansvarlig, spør en blikkenslager i Bergen som peker på at tross opplæring og formaning til ansatte kan det være noen som dropper en skjerm på vinkelkutteren som kan gi store gebyrer til bedriften. Det vises til at det står i arbeidsmiljøloven at hver enkel arbeider har ansvar for sin sikkerhet.

Rammer hardt

Noen peker på at det lett kan bli de seriøse bedriftene som melder inn arbeid til Arbeidstilsynet som også blir kontrollert, mens de useriøse som lar være å melde arbeid, slipper unna.

Også tømrerne har reagert kraftig på de nye gebyrene og bladet Byggmesteren skriver at Arbeidstilsynet høster storm for store gebyrer.

Det kommer frem eksempler på at det er gitt store gebyrer til entreprenører som har feil plassert stillas med få centimeter avstand, men dette avvises fra Arbeidstilsynet.

– Tips er viktig for tilsynsvirksomheten, det gjelder tips fra publikum og hva vi ellers observerer når vi er ute på kontroll. Det er ikke slik at vi primært prioriterer de som anser seg som seriøse, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet i Midt-Norge Stig Magnar Løvås til byggmesteren.as. Og tilbakeviser at de gir bøter for noen få centimeter avvik, men at for stor avstand på stillas mot vegg kan gi gebyr når det er over 40 cm.

Kan øke gebyret

Ofte er det flere brudd på Arbeidsmiljøloven som gir slike bøter.

Arbeidstilsynet fikk mulighet for å gi gebyrer ved overtredelser fra 2014, og virkemiddelet blir nå benyttet stadig hyppigere. De skriver på sin hjemmeside at bruk av overtredelsesgebyr har vist seg å ha en positiv effekt på tilstanden i arbeidslivet.

Brudd på HMS-kortplikten har så langt i år resultert i at over 100 har fått overtredelsesgebyr. Ved utgangen av september var ilagt  gebyrer for 12,5 millioner kroner for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden. Arbeidstilsynet mener også at virksomhetene ikke slipper unna ansvar selv om arbeidstakerne har handlet i strid med arbeidsgivers instruks.

– Vi ser ofte at arbeidsgiver skylder på at arbeidstakerne ikke følger de retningslinjer som arbeidsgiver har. Dette er ikke en god nok unnskyldning. Arbeidsgiver har ansvar, forteller Trude Vollheim på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Hun mener bedriften burde ha forutsett og dermed forhindret brudd ved for eksempel arbeid i høyden og mener bedriften selv burde foretatt egne kontroller.

Om noen vil klage på gebyrer de får, kan dette som regel føre til at de blir stående, men det kan også medføre at gebyrene blir høyere.

Powered by Labrador CMS