Småblikk

Falske byggematerialer

På norske byggeplasser er det mange falske byggematerialer i omløp, kommer det fram av en masteroppgave fra NTNU.

Publisert

Dybdeintervjuer med flere aktører i stålindustrien viser at det er en utfordring med materialjuks som mange kjenner til og har erfaring med.

Stålkvaliteten er ikke så ofte undersøkt, og det er funnet stålprodukter som enten var for dårlige, eller med feil i sertifikatene. Nina Eklo Kjesbu laget masteroppgaven som gjorde at den nyutdannede sivilingeniøren Nina Eklo Kjesbu fikk en nyskapingspris for masteroppgaven.

– Stål blir ofte importert og solgt videre, og så lenge det er kommet seg innenfor grensene i EU, så kan dette stålet bli solgt videre og problemet dukke opp hvor som helst, sier Kjesbu til Byggeindustrien.

En utfordring er at kontrollinstansene er mange og ansvaret pulveriseres.

Foruten falske materialer og falske sertifikater, var det også falske bolter som studenten kom over i sin undersøkelse. Etter at CE-merkingen kom har det vært en del enkeltsaker hvor dette har manglet, men det skal ha bedret seg med årene.

Powered by Labrador CMS