Småblikk

Opplysningsplikt om klageorganer

Blikkenslagere har plikt til å opplyse om klageorganer. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene.

Publisert

Håndverkerklagenemnda ble i høst godkjent etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Allerede 1. juli 2016 trådte det nye lovverket i kraft som sier at virksomheter må opplyse sine kunder om hvor de kan henvende seg i tilfelle klager.
Når dette nå er godkjent på høyeste hold og trådte i kraft i høst, blir alle næringsdrivende forpliktet til å gi informasjon til forbrukere og klageorgan som kan forhandle en sak mellom partene. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene.

På nettsidene

Alle medlemsbedrifter i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda. På bedriftens nettside skal det altså vises til Håndverkerklagenemnda og Forbrukertvistnemnda for at det skal være lett for kunden å finne sine rettigheter. Et forslag til standardtekst til nettsider og i villkår som oppfyller kravene etter loven kan være følgende:

Henvisning

“Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til Håndverkerklagenemnda, Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo”.
Alternativt kan det være til Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.
Om en klage på bedriften avvises, skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda og Forbrukertvistnemnda som kan ta saken videre.

Powered by Labrador CMS