Småblikk

Politiet nekter å anmelde kriminalitet

Selv om politiet i samarbeid med andre etater avdekker kriminalitet i byggebransjen anbefaler de ikke å anmelde dette fordi de heller prioriterer utlendingssaker.

Publisert

Regjeringen har vært stolt av at det er opprettet sju såkalte a-krimsentre, der Politiet, Nav, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og kemneren samarbeider om å avdekke arbeidslivskriminalitet.

Men nå viser tall som Klassekampen har hentet inn at politiet ikke anbefaler å anmelde disse fordi det ikke er kapasitet til å følge de opp.

Inspeksjoner på arbeidsplasser foretatt av flere etater ender med at politiet anbefaler at det ikke skal anmeldes dersom det avdekkes uregelmessigheter.

I et internt notat som avisa har fått tak i heter det at «føring er at man ikke skal anmelde økonomiske straffesaker». Konkret betyr dette at politiet ikke kan gripe inn, foreta beslag eller pågripe folk, selv om de oppdager økonomisk kriminalitet som er gjort under en fellesaksjon i arbeidskrim-samarbeidet.

Statistikk fra Oslo politikammer viser at siden a-krimsenteret i Oslo ble opprettet i 2015 er det opprettet 47 saker, men ingen av dem har endt med domfellelse.

Powered by Labrador CMS