Småblikk

Sintef tilbakeviser krav om ventilasjon

Store energibesparelser kan oppnås med behovsstyrt ventilasjon mener Sintef Byggforsk som peker på at et nytt ventilasjonsanlegg ikke trenger maksimal luftmengde i starten, slik Arbeidstilsynet sier.

Publisert

Gjennom tester og samarbeid med byggherrer, leverandører og brukere har Kari Thunshelle og kollegaer ved Sintef Byggforsk funnet ut hvor stor effekt behovsstyrt ventilasjon kan ha for bygg.

Hun mener at systemene for behovsstyring er i stadig utvikling.

Mens Arbeidstilsynet har anbefalt å la ventilasjonsanlegget gå kontinuerlig med maksimal luftmengde i ett år etter bygging eller rehabilitering for å redusere avgassingen fra byggematerialer, mener Sintef noe annet.

– Vi har ikke funnet støtte i forskningslitteraturen for at dette er nødvendig, og en slik praksis går ut over mulighetene til å tilpasse drift og oppdage feil i første driftsår, skriver Thunshelle i rapporten.

Hun mener byggeforskriftens minimumsluftmengder er tilstrekkelig til at avgassingen reduseres over tid.

– Hvor mye ventilasjon som skal til for at luftkvaliteten skal være god med tanke på avgassing fra materialer, kommer an på materialene. Vi anbefaler at ventilasjon kjøres med normal behovsstyring fra overtakelse, skriver Thunshelle.

Gjennom prosjektet ReDuCeVentilation er det utviklet retningslinjer for hvordan anlegg bør utformes, hvilke krav som bør stilles, og hvordan man sikrer å ha fått det man har betalt for når anlegg skal overtas. Retningslinjene er innarbeidet i Byggforsk-seriens anvisninger om DCV- behovsstyrt ventilasjon.

Powered by Labrador CMS