Årlig kommer det inn 50 klager på boliger med feil til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Når Boligprodusentenes forening sine medlemmer står ansvarlig for 15 000 boliger årlig mener administrerende direktør Per Jæger det er en veldig liten andel.

– Vi har aldri hatt bedre kvalitet på norske boliger enn nå. Det er aldri spart mer energi, aldri hatt mindre fuktskader, og aldri hatt mindre trekk i husene som er mer solid bygd enn noen gang, mener Jæger.

På spørsmål om det ikke er utfordringer med at det utføres arbeid på for eksempel tak som ikke er fagmessig utført, svarer han følgende:

– På hus med skråtak og gode takskjegg er tømrere i stand til å montere beslag og takrenner, sier Per Jæger.

Han mener det ikke er noen tall som viser at dette er et stort problem.

– Men på hus uten takskjegg er det nok riktig at fagfolk monterer dette. På flate tak trengs det taktekkere og blikkenslagere for å gjøre jobben godt nok, mener Jæger.

Høyde-begrensning

På spørsmål om boligprodusentene kjemper mot at det skal være økt luftmengde på ventilasjonsanlegget på boliger, svarer Jæger:

– Vi har kommet med forslag til DiBK om at luftmengden bør økes. Men vi har ikke sagt nøyaktig hvor mye. Utfordringen er når økt luftmengder fører til at det blir større kanaltyper som medfører høyere hus, sier Per Jæger.

Han viser til reguleringsbestemmelsene som sier noe om høyden på hus og setter begrensninger i hva som kan bygges.

– Vi har aldri hatt bedre inneklima enn vi har i dag. At kravene til luft for kontorer er så mye høyere enn i bolig forteller vel at det der er voldsomme luftmengder, mener Per Jæger.

Han stiller seg tvilende til om bruk av Boligmappa er det riktige for fremtiden, og mener det finnes flere andre gode systemer for å vise hva som er gjort på et bygg gjennom historien.

– Trolig er det viktigere for brukeren av boligen å vite hvordan de skal ta vare på boligen best mulig, enn å vite hva blikkenslageren, snekkeren og elektrikeren har gjort av arbeid, sier Per Jæger.

Leverer kvalitet

Han peker på at det uansett er viktig med god prosjektering, og at det blir bygd etter det som er prosjektert.

Samtidig er Jæger opptatt av at det skal være en seriøs bransje, og at det er viktig for hovedentreprenører å ta godt vare på underentreprenørene.

– Uansett er det viktig å levere god kvalitet, sier Jæger.