Utstyret vil ta nøyaktig måling av luftstrømmen ett skritt videre. Første versjon ga mulighet for kontroll av spjeld, som krevde en tilkobling gjennom en masterenhet for å kunne kontrollere spjeldet med UltarLink.

Den nye versjonen av VAV spjeld og UltraLink er integrert i én enhet. Når ventilasjon utgjør knapt 30 prosent av bygningers totale energiforbruk, mener Lindab at deres utstyr for ultralydmåling bidrar til å redusere driftskostnader.