Nå blir det full innskjerping fra Statsbygg i forhold til etiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer på sine byggeplasser. Allerede for tre år siden meldte Statsbygg seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH) og er fortsatt nærmest alene fra bygg- og anleggsbransjen som er medlem.

Under en konferanse i april om etisk handel vektla administrerende direktør Harald Nikolaisen viktigheten av å ha en god ledelse for å bygge mer bærekraftige organisasjoner. Han sa at bærekraftige forretningsvirksomheter lønner seg, og at materialer på bygg må kunne forsvares etisk. Gjennom en periode har Statsbygg hatt etiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer, men innrømmer at de ikke har vært flinke nok til å følge dette opp i praksis.

Men nå loves det flere kontroller og sjekk på byggeplasser om at kravene etterfølges. Kravene er at entreprenøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og materialer som brukes skal være fremstilt under forhold som er forenlige med Statsbyg sine krav, som bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Risikoanalyse

Statsbygg utarbeider en årlig risikoanalyse. Her prioriteres områdene ventilasjon, rør og elektro. Materialene som skal prioriteres for sjekk er naturstein, aluminium, stål, glass, tekstiler og møbler.

– Skal dette få en funksjon kommer vi aktivt til å følge opp etterlevelsen av regelverket. Dette betyr at vi vil se på dokumentasjon etter leverandørkjedekart, egenrapportering fra leverandør, sjekkliste, informasjon om kvalitetssystem og oppfølgning, samt etisk code of concudt, sier Tanja Halonen Dugstad i byggherreavdelingen i Statsbyg til bygg.no.

Brudd på retningslinjene vil medføre konsekvenser som ved gjentakelse eller liten vilje til endring fører til konktraktsbrudd.