På store fasadekledninger med ønske om skjult innfesting, blir det stadig mer aktuelt å bruke lim i stedet for andre måter å feste til underlaget på. Franke Onsrud Blikkslageri AS har nylig limt fasadeplatene på nye Skøyen Atrium i Oslo.

– Dette er et godt referanseprosjekt siden flere parter har fått mye kunnskap som kan brukes til lignende prosjekter senere, sier daglig leder Rolf Bergseng i Franke Onsrud Blikkslageri.

Foruten limprodusenten, har det vært et nært samarbeid med arkitekten Lund & Slaatto Arkitekter AS og leverandøren Astrup.

– Det finnes eksempler i Norge med limte fasader hvor det har blitt problemer. Men det viser seg i ettertid at det er brukt feil type lim som ikke er godkjent for formålet, sier Calle Ellinger hos Sika Norge AS. Han er spesialist i Norge på liming av fasader, og mener de har verdens sterkeste strukturelle lim.

Gjengangeren der det oppstår feil er, i følge Ellinger, at det er brukt byggsilikon eller en helt vanlig type lim.

Calle Ellinger var brukt som rådgiver prosjektet Skøyen Atrium, og ser på dette som et godt referanseprosjekt for bruk av lim. Når man kalkulerer og beregner slike typer prosjekt, benyttes lim og kalkulasjoner i henhold til Eota Etag 002, som er den europeiske normen.

Calle Ellinger fra Sika Norge er spesialist på limte fasader.

Calle Ellinger fra Sika Norge er spesialist på limte fasader.

Simulerer

– I de prosjektene jeg er involvert i med Sika, slik som på Skøyen Atrium, gjør vi tester i Sveits på vår tekniske avdeling som simulerer 25 års drift, sier Calle Ellinger.

Han ser klart at det er en ny trend med bruk av lim, og har nå mange prosjekter for hånden han arbeider med. Det er kun anodisert aluminium, rustfritt stål og pulverlakkert aluminium som er godkjent henhold til Eota Etag 002 som underlag for limte fasader. Men det er også god erfaring å lime mot høvlet gran, slik som MAD-bygget i Bjørvika.

Til prosjektet på Skøyen er det brukt anodisert aluminium til fasadeplater. Calle Ellinger mener at fordelen med liming er at det blir estetisk vakrere bygg uten synlige skruer.

– Selv om mange er skeptisk til lim, elsker arkitektene denne måten å feste fasader på. Dette skaper større muligheter, sier Calle Ellinger.

Byggherrer skeptisk

– Ved å forholde seg til regelverket, kan vi være trygg på at limte fasadeplater kan holde seg i mange år uten problemer, og at liming er minst like sikkert som mekanisk inn-festing. Men fortsatt er en del byggherrer skeptisk til liming.

– Der vi har problemer med å overbevise byggherre om at lim er sikkert nok, kan vi lage en løsning der platene hviler på mekanisk innfestet kant. Men med gode referanseprosjekt blir det lettere å overbevise stadig flere om at liming fungerer, sier Calle Ellinger.

På Powerhouse i Trondheim er det brukt lim til å feste solceller, og på prosjektet Portalen i Drammen skal det brukes lim til solcellepaneler. Både på et leilighetsbygg i Lillestrøm og Lamberseter senter som Obos bygger, er det valgt løsning med limte fasadeplater.

Veidekke jobber nå med en limt steinfasade på Harbits torg på Skøyen.

– Med rett valg av produkter, forbehandling og leverandør finnes det nesten ingen begrensninger, sier Calle Ellinger.