Markedet er i ferd med å ta av for bruk av solceller for å skaffe strøm i Norge. Men til tross for at markedet er raskt voksende, opplever blikkenslagere at det er vanskelig å få oppdragene med montering.

– Markedet er der, men det er mange andre som styrer det, sier Terje Røgeberg-Eriksen hos Kaarud blikkenslagerverksted AS.

Han har levert til et prosjekt på Ås gjennom andre aktører, og har vært med og priset flere større prosjekter.

– Men det er små marginer og vanskelig å nå frem, sier han.

Bedriften som ble startet så tidlig som 1935, driver med taktekking og fasadetekking med 8 ansatte. De ønsker å være med på den spennende utviklingen innenfor solceller.

Prisen for høy

SÅ langt har de ikke hatt forespørsler på hyttemarkedet, men det kan endre seg. Enova har nå bestemt at de går inn med støtte, slik de gjør på hus. Men fortsatt gjelder ikke støtten fra Enova borettslag.

Nå kommer det stadig flere tilbydere av solceller på tak i Norge, men det er ennå i tidlig fase, noe som er krevende for lønnsomheten.

– Det er kommet mange løsninger for solceller på markedet, men ofte blir prisen for høy på mindre anlegg. Når det tar 15 år å tjene inn igjen et solcelleanlegg blir det ofte vanskelig å få ja fra kunden, sier Terje Røgeberg-Eriksen.

Det er konkurranse fra flere hold i dette nye markedet.

Nytt marked

– Vi jobber sammen med annet firma som prosjekterer anleggene og så står vi for monteringen. Dette er et marked vi ønsker å satse på fordi vi driver mye med taktekking og blikkenslagerarbeid ellers. Da er det viktig å kunne ta dette nye markedet også, selv om det vil ta tid, sier han.

Røgeberg-Eriksen klare råd er at blikkenslagere og taktekkere bør stå for monteringen av anleggene. Det er de som best vet hvordan solcellene kan tilpasses taket.

Enova gir grunnstøtte til solcelleanlegg for private boliger på 10 000 kroner og ytterligere 1250 kroner per kilowatt opp mot øvre grense på 18 750 kroner. Tilskuddet fra Enova er foreløpig kun til privatpersoner. Det gjør at borettslag kommer utenfor ordningen slik den er i dag.