Behovet for brannisolering av ventilasjonskanaler har blitt diskutert tidligere. Men etter at vi i blikkenslagere.no skrev om konklusjonen som Rise Fire Reseach kom med nylig i en forskningsrapport, har debatten eksplodert i bransjen.

Nå blir dette også et av temaene under Fagdag som VBL arrangerer på Gardermoen 3. april. En av foredragsholderne blir salgssjef Sturla Ingebrigtsen fra Trox Auranor, og han er ikke bare overrasket over konklusjonen.

– Å isolere ventilasjonskanaler har det blitt stilt spørsmålstegn rundt også tidligere. Men nå vil dette temaet få fornyet interesse, sier Ingebrigtsen.

Som aktør i ventilasjonsbransen har han som andre lest forskningsrapporten med stor interesse. Men konklusjonen på hva bransjen skal konkludere med er han mer usikker på.

– Det store spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til dette. En av mulighetene er at det istedet for å trekke ut luft ved brann skal stenges inne ved brannspjeld, sier Ingebrigtsen.

Han mener det vil være uheldig om resultatet av forskningsrapporten blir usikkerhet og uenighet mellom ulike faggrupper.

Bransjen må finne løsning

Ingebrigtsen peker på at det har vært stilt spørsmål om anbefalingene om 8 cm isolering av ventilasjonskanaler, fremfor 3 cm slik det var tidligere.

– I stedet for å gå bort fra å isolere kanaler med 8 cm, kan vi isolere med tynnere isolasjon uten at strålingsvarmen blir for stor. Da vil ikke kanalene smelte, sier Ingebrigtsen.

Han viser til at myndighetene har kun funksjonsbaserte krav, og dermed blir det bransjen selv som må komme frem til konkrete løsninger for å hindre spredning av brann.

Sturla Ingebrigtsen har, etter at rapporten kom ut, snakket med andre bransjefolk om temaet og mange er usikre. Han har ennå ikke klart hva han skal si i innlegget under Fagdag, men han vil helt sikkert berøre dette temaet som kan gi debatt blant deltakerne etterpå.

Brann i kjøkken

Også Ståle Svensson fra Lindab vil berøre temaet når han skal snakke om brannslukking i ventilasjonsanlegg på storkjøkken. Det har vært flere branner i storkjøkken den senere tiden.

Ellers vil Fagdag som arrangeres på Park Inn Radisson på Gardermoen 3. april ha tema om prosjektet Energismart. Her vil Peter Heimstad fra Naturvernforbundet fortelle om hvordan det går med arbeidet som handler om godkjenningssystem for entreprenører som skal utføre arbeid.

Rasmus Larsson fra Lindab skal ta for seg tema om båndtekking av tak med solceller. Jørn Tørmoen, Östberg Norge skal snakke om styringssystemer for ventilasjon og energibesparelser.

Frist for påmelding er 20. mars og kan gjøres her:

Jørn Tørmoen i Östberg skal ha innlegg om ventilasjon på Fagdag.

Jørn Tørmoen i Östberg skal ha innlegg om ventilasjon på Fagdag.