Interessen for aggregater som ikke bare sørger f0r ventilasjon og varme er økende. Mange hus blir så tette at det blir større behov for kjøling enn oppvarming.

Under VVS-dagene lanserte IV Produkt AS sitt nye produkt EcoCooler. Der fikk de stor oppmerksomhet for sin løsning av kjølebehovet.

– Ved mange kontor- og forretningsbygg har et mildere klima både ute og inne tvunget fram ettermontering av ekstra kjøleinstallasjoner, ofte på taket. Vårt alternativ er å legge kjølingen inn i et kompakt aggregat med integrert kjølemaskin. Dette er et aggregat for bygg der kjølebehovet dominerer, forteller Lars Lerdalen i IV Produkt til VVSforum.no.

EcoCooler kan integreres i flere av aggregatmodellene fra IV Produkt og har en roterende varmegjenvinner som kan gjenvinne på sommeren og har integrert kjølemaskin.