I Dronningens gate er det bare tildekket fasade som møter publikum. I to år skal arbeidet pågå med å totalrenovere det gamle hotellet fra 1870. I samme periode skal det også bygges på det ærverdige hotellet.
– Dette hotellet har vært en institusjon i byen, og det er spennende å få være med på et slikt arbeid, sier daglig leder i Dahle Blikk, Torgeir Rønning.
Fra å gi husrom til storheter som kom til byen, var det et nedslitt bygg Odd Reitan overtok som ny eier. Mange hundre millioner kroner skal brukes på å gjenskape noe av storheten. Mange ulike typer blikkarbeid er en naturlig del av ombyggingen.

Millionene ruller

Dahle Blikk har fått en lang beskrivelse av ulike typer oppgaver og starter nå arbeidet som vil vare fram til åpningen i starten av 2019. Rønning vil ikke oppgi nøyaktig kontraktssum, men at millionene ruller raskt i et slikt omfattende arbeid sier seg selv. Totalt er det snakk om kostnader på rundt milliarden for hele prosjektet.
Nå i starten har de vært på taket og tatt ned deler av det de skal bygge opp igjen. Med så gamle materialer er det bare utskifting som gjelder. Blant annet skal en stor åttekantet kuppel på taket rives. Der skal det byttes ut større mengder med sink i ruter.

Utfordrende logistikk

– Vi må kategorisere alle delene for å lage nye som skal opp, sier Rønning.
Ornamenter skal gjenskapes og det er roser og en stor urne som skal byttes ut.
Urnen er så spesiell i sink at antakelig ingen i Norge kan lage den. Derfor blir den sendt til utlandet for å bli bygd opp igjen. Dette gir blikkenslagerne også mulighet til et besøk for å se og lære disse teknikkene.
Små takutstikk skal båndtekkes i sink, og det blir en rekke beslag som skal på plass. Dette arbeidet er i ferd med å starte nå.
– Største utfordring er logistikken på et bygg midt i sentrum. Trolig får vi bare ha én bil stående i midtbyen. For å unngå kø om morgenen og ettermiddagen kan det være nyttig å starte tidligere, sier Rønning.

Verksted på bygget

Et lite verksted med saks, knekkemaskin og arbeidsbord blir etablert på stedet, fordi det blir for tungvint å reise opp til verkstedet på Heimdal når små deler skal tilpasses.
Byantikvaren er sterkt inne i bildet når hotellet skal restaureres fra topp til tå. Også blikkenslagerne vil få nært samarbeid med Byantikvaren for å gjenskape bygget slik det var før.
– Aller helst ville nok Byantikvaren restaurert det som er fra før, men det er umulig om bygget skal stå i mange tiår framover. På grunn av at mye er i dårlig forfatning, er det naturlig at det meste vil bli skiftet ut. Men vi gjør det så likt som mulig slik det var, sier Rønning.
Fra nyttår og i perioder utover året vil fire av i alt ti ansatte være opptatt med å jobbe på prosjektet.

Viktig å kjenne kontrakten

I et slikt stort prosjekt er det viktig at de som jobber på bygget vet hva som står i kontrakten, og sier fra om eventuelle tillegg.

Hent AS er totalentreprenør for ombyggingen av Britannia hotell. Dahle Blikk er valgt som underleverandør for alt blikkenslagerarbeidet.
– Vi regner med at det vil komme til vesentlig mer arbeid underveis, og da er det viktig å ta de endringene formelt slik at vi ikke går på en smell, sier Torgeir Rønning.

Mange endringer

Han har hatt godt samarbeid med Hent AS gjennom mange år og hatt en ryddig håndtering av ulike prosjekt.
– På et slikt stort bygg blir det lett endringer. Da er det viktig at alle som jobber på prosjektet vet hva kontrakten omhandler og sørge for å få med endringene etter hvert som de dukker opp.

Også innvendig

Torgeir Rønning og kollegaene regner med at det også kan komme forespørsel om innvendig blikkenslagerarbeid.
Selv om dette er av de største oppdragene Dahle Blikk har fått, har de jobbet med flere store prosjekter. Nå er de i ferd med å avslutte to store oppdrag på Ørland kampflybase.