Fra før av har de større blikkenslagerne i distriktet hatt høy aktivitet de par årene. Nå kan det bli enda mer.

– Vi må hele tiden tilpasse bedriftens størrelse etter oppdragsmengde, men vi kan ikke bare doble antall ansatte over natta fordi om det kommer flere store prosjekt, sier daglig leder Bent Sæthre hos Walther Sæthre & Co AS.

Han ser positivt på signaler som nå kommer om en en aldri så liten byggeboom, men «tar ikke av» selv om det kan bli høyere aktivitet. Det kan også ha sin bieffekt om det varsles store byggeplaner.

– Om markedet vokser voldsomt, vil det også komme konkurrenter utenfra som vil ha sin del av kaka, sier Sæthre.

Hans bedrift i Sogndal og Førde Metallprodukter AS i Førde har hatt hvert sitt marked der de ikke har ønsket å gå i direkte konkurranse. Om det blir så mye byggeaktivitet fremover at det blir for mye å ta unna for en av dem, kan det være aktuelt å endre på dette.

Stor aktivitet

– Vi har ikke hatt ønske om å konkurrere direkte og har bare hatt småjobber i retning Førde til nå. Så får vi se hvor mange byggeprosjekter som kommer fremover og hvor disse kommer, sier Sæthre.

For det meste har de holdt seg til Sogndal hvor det har vært stor aktivitet over tid. Men i litt roligere perioder har det vært jobber å hente lenger sørover både i retning Voss og østover oppe på fjellet med hyttebygging.

– Sogndal ligger sentralt til i flere retninger for å kunne jobbe lenger utover. I selve Sogndal har markedet vært mest preget av lokale entreprenører i regionen, men om det kommer flere store prosjekter kan det jo bli konkurranse, sier Bent Sæthre.

Han er vant med opp- og nedturer i byggebransjen. Selv om det varsles mange prosjekter de kommende årene, ser han det vanskelig å bygge opp bedriften for tidlig for å ta unna alle mulige fremtidige oppdrag.

Men fremtiden planlegges med blant annet flere lærlinger. Det er en lærling som er der nå, og så begynner det to til fra sommeren. Dermed blir de tre lærlinger.

– Vi har aldri hatt så mange på en gang, sier Sæthre.

Mange skoler

12. juni skal fylkestinget i Sogn og Fjordane behandle økonomiplanen, hvor det legges opp til mange store prosjekter. Dette gjelder blant annet en stor skolesamling med Campus Førde, utbygging for maritim opplæring ved Måløy videregående skole, vitenskapssenteret ved Sogndal videregående skole, Flora idrettssenter, visningssenteret ved Gulating og fornyelse av Mo og Øyrane videregående skole.  til en del andre prosjekter rundt omkring i fylket.

Samtidig er det planer om oppgradering av tannklinikker og fellesmagasin for museene i fylket. Også på veisektoren er det mange prosjekter på gang. Derfor er det regnet ut at de nærmeste årene vil det kunne bli brukt til sammen 5,6 milliarder kroner, som vil dryppe på små og store entreprenører.