Så langt i år har arbeidsgivere i byggebransjen måttet ut med 12,5 millioner kroner i gebyrer etter at Arbeidstilsynet har fått mulighet for å ilegge dette siden 2014.

NTB melder om at Arbeidstilsynet slår spesielt hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

Mange stillas har feil som kan føre til at de faller ned eller skader arbeiderne.

Muligheten for å ilegge gebyr er brukt i økt grad og det høyeste gebyret som er ilagt i år er på 300 000 kroner.

101 gebyr er ilagt for brudd på HMS-kortplikten i år. Samtidig har flere fått gebyr for brudd på byggeherreforskriften etter strengere praksis.

– Vi ser en effekt av reaksjonsbruken vår. Reaksjonsprosenten ved tilsyn med HMS-kortplikten har gått ned siden vi økte bruken av overtredelsesgebyr, sier Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

De som klager på slike gebyrer når sjelden frem, og i flere tilfeller har det ført til større gebyrer.