Med arbeid innen fagfeltene elektro, kjøling, ventilasjon og automasjon ønsker firmaet å styrke sin posisjon på Vestlandet.

125-årsjubilanten har levd under navnet Apply TB siden 2009 og hovedeier HitecVision bruker nå 70 millioner kroner på en større restrukturering.

Allerede i 1893 etablerte Teknisk Bureau seg i Stavanger, men har de senere tiårene vokst sammen med NSI Svein Hatvik AS fra Bergen og Asator (tidligere Sunnhordland Elektro) og blitt en del av Apply TB.

Nå ønsker gruppen å søke seg tilbake til «røttene» og foretar derfor navneskifte.

Med 530 ansatte i Stavanger, Bergen, Haugesund og Sunnhordland har de fått selskaper som Statsbygg, Forsvaret, kraftselskaper og kommuner og mange store entreprenører på kundelisten.

Omsetningen i fjor var på 730 millioner kroner og har hatt flere større tekniske totalleveranser.

I en pressemelding sier de at selskapet fremover vil styrke kompetanse og gjennomføringsevne rettet mot prosjektmarkedet.

Samtidig ser de for seg at servicemarkedet vil vokse og utgjøre en større del av Teknisk Bureaus fremover.