De nasjonale søkertallene for videregående skole viser 71 søkere med vg2 KEM (klima, energi og miljø) som førsteprioritet. Tross rekordtall for rekrutteringskampanjen, med omfattende annonsering i sosiale medier og over 37.000 besøkende på Bliblikkenslager.no, er det en nedgang fra fjorårets 87 søkere.

Nå jobbes det lokalt for å sørge for at så mange som mulig av de 71 blikkenslagerspirene får en skoleplass – og nasjonalt for å skape et mer forutsigbart utdanningstilbud.

Hindret av korona

Den største nedgangen i antall søkere sammenlignet med fjor finner vi på Åssiden videregående skole i Viken.

— Her hadde de knalltall i fjor, men i år ble de forhindret fra å drive det rekrutteringsarbeidet de hadde planlagt grunnet rødt korona-nivå på skolen midt i rekrutteringssesongen. Det viser at situasjonen er skjør og hvor avhengig vi er av lokalt engasjement. Samtidig er det andre steder i landet som har kunnet gjennomføre etter planen. Der har de virkelig stått på, men blir likevel nødt til å se på kombinasjonsløsninger for å få opprettet klasser, forklarer Dyrnes.

I år som i fjor har mange møteplasser, som utdanningsmesser og skolebesøk, måttet utgå på grunn av korona.

— Vi har vært svært synlige digitalt, men dette alene er ikke nok. Vi må møte ungdommen, både ansikt til ansikt og via skjermen, sier Dyrnes.

Fortsatt mulighet

Det ser likevel ut til å løse seg for Åssiden videregående skole. I tillegg til de ni som har vg2 KEM på førstevalg, er det ni som har det som andrevalg.

I de fleste fylker kan man gjøre endringer i søknaden sin en god stund etter søknadsfristen 1. mars.  Det betyr at det endelige søkertallet fortsatt kan endre seg.

— Vi vet at det jobbes iherdig flere steder for å rekruttere de siste, og kanskje avgjørende, elevene i tiden fremover mot sommeren, understreker VBL-lederen.

Konkurransen er hard

Den største økningen i antall søkere er i store fag som rørlegger- og betongfaget. Dette er bransjer med store økonomiske muskler som har satset på nasjonalt rekrutteringsarbeid i mange flere år enn VBL.

— Selv om vi ikke kan konkurrere med de største må vi fortsatt sørge for å være så synlige vi kan for ungdommene. Her gjør mange av opplæringskontorene en strålende jobb, og i VBL vil vi også fortsette arbeidet med den nasjonale rekrutteringskampanjen Bliblikkenslager.no.

Ane Dyrnes fortsetter:

Næringslivets behov

— Samtidig er det avgjørende at det gjøres noe med rammebetingelsene for mindre fag. VBL jobber derfor, både alene og gjennom BNL, med å synliggjøre for fylkeskommunene og politikerne at dette er kompetanse Norge ikke klarer seg uten. Og at det ikke lenger er holdbart at ansvaret for å opprettholde skoletilbud ligger på lokale ildsjeler.

Som følge av at rørleggerfaget i fjor gikk ut av KEM har det nemlig blitt tøffere for de gjenværende fagene, deriblant ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Med det resultat at utdanningstilbud kan legges ned når ikke er det er nok søkere til å fylle en klasse, og hvilke linjer som tilbys kan variere fra år til år.

— Overordnet må fylkeskommunene i større grad legge vekt på næringslivets behov og muligheten for læreplasser når de dimensjonerer sitt utdanningstilbud. Videre ønsker vi i VBL oss nasjonale retningslinjer for kombinasjonsklasser som vil gjøre det enklere å lage gode tilbud også i fylker med få søkere, sier Dyrnes.

 

Antall søkere fordelt på fylke

  2021 2022
Hele landet 87 71
Agder 4 4
Innlandet 4 7
Oslo 13 13
Rogaland 8 4
Troms og Finnmark Ikke søkbart tilbud Ikke søkbart tilbud
Nordland Ikke søkbart tilbud Ikke søkbart tilbud
Møre og Romsdal Ikke søkbart tilbud Ikke søkbart tilbud
Trøndelag 9 10
Vestfold Telemark 7 6
Vestland 9 14
Viken 32 13