Etterspørselen etter boligventilasjonsaggregat har økt enormt i hele Europa de siste årene. Samtidig har mange nye produkter og produsenter dukket opp på markedet. For å sikre at ytelsesverdiene/sammenlignbare data som aggregatprodusentene presenterer er korrekt, er Eurovent-sertifisering tatt i bruk i bransjen. Ikke minst for å sikre forbrukernes trygghet. Sertifiseringen garanterer at ytelsesverdiene og energiforbruket for godkjente aggregat er målt i henhold til europeiske standarder og at de er testet i testlaboratorier som er godkjent av Eurovent.

Alle Swegons CASA-aggregater er Eurovent-sertifisert i testlaboratoriet VVT Expert Services, lokalisert i Finland. Det er det eneste testlaboratoriet i Norden som er godkjent av Eurovent (ECC).

Med et Eurovent Certified Performance-sertifikat kan du stole på at ytelsesverdien og energieffektiviteten av ventilasjonsaggregatet er i henhold til europeiske standarder.