Nordkapp kommune bryter loven med det 62 år gamle rådhuset, mener verneombud Edelh Ingebrigtsen.

Hun forteller at flere ansatte har blitt syke fordi inneklimaet er alt for dårlig og peker på at kommunen bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven på grunn av tilgjengelighet og bygningsmessige forhold.

– Jeg kjenner til tilfelle der ansatte har fått helseproblem. Det er ikke ventilasjon, det er ingen ventiler som kan slippe inn frisk luft. Det har vært et problem med inneklima i mange år, sier Edelh Ingebrigtsen til Radio Nordkapp.

Hun viser til at det har vært fukt- og muggproblemer lenge, og det har vokst levende sopp ut av veggen. Ansatte har helseproblemer med å ha sin arbeidsplass på rådhuset.

Bygget har vært vedlikeholdt, men det har ikke vært noen større renoveringer på 62 år. Nå er det på tide, og rådmannen foreslår nå å bruke 24 millioner kroner på en større renovering av bygget.