For å styrke seg i Nord-Norge ønsker Protan Entreprenør å tilby både vanlige takjobber og blikkenslagerarbeider. Fra før har Protan-konsernet tilbydd blikkenslagertjenester i Sverige, og nå går det i den retning også i Norge.

– Blikkproffen har 10 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag leverer blikkenslagertjenester av høy kvalitet. Sammen skal vi tilby større fleksibilitet og helhetlige takløsninger til våre kunder og en enda bedre totalleveranse, sier regionsjef Tore Magnus Johansen i Protan Entreprenør AS.

Blikkproffen holder til sentralt i Bodø og driver innenfor tradisjonelle blikkenslagertjenester.

Mer samarbeid

Da Blikkenslageren skrev om bedriften i fjor høst, var det stor optimisme for fremtiden. Ikke minst alle de store utbyggingene som skjer i Bodø når flyplassen skal flyttes gir stor optimisme.

– Med så mange planer for utbygginger i Bodø kan det bli behov for å søke nærmere samarbeid med andre for å kunne påta seg større prosjekter, sa faglig Eirik Ingebrigtsen den gang.

Nå skjer dette med at har solgt virksomheten til en større aktør.

– Det er opplagt både logisk og effektivt både for kunder og utførende å kunne se hele leveransen som foregår på taket under ett, sier Johansen i Protan Entreprenør.

Hele taket

Han viser til at stadig flere ønsker seg en større aktør som kan ta hele taket, og ikke mange enkeltkontrakter.

– Tradisjonelt har man gjerne sett på tett tak som én disiplin, men i Protan har vi de siste årene sett at markedet etterspør mer helhetlige takleveranser. Det er også større ønske om å utnytte taket til noe mer slik som grønne tak, vannfordrøyning, solenergi, takhager og liknende. Skal vi i Protan Entreprenør være gode leverandører av komplette takløsninger, er det helt naturlig å inkludere blikkenslagere som fagområde og tjeneste, forklarer Johansen.

Oppkjøpet ble gjennomført 1. april 2019, og gjør Blikkproffen AS til et heleid datterselskap av Protan Entreprenør AS. Protan Entreprenør har fra før taktekkeravdelinger i Bodø, Narvik og Tromsø.