Med 8 ansatte har Blikkenslager Nesse & Karlsen AS i Haugesund stadig spørsmål om jobber på tak som både er flate og skrå.

Når det er anbudsrunder har bedriften fått ja, men når det kommer spørsmål om forankringspunkt for sikker HMS på tak, så sier hovedentreprenøren nei.

– Vi ønsker å følge HMS-reglene og ta sikkerhet på alvor. Når vi får krav om at det er underentreprenører som har dette ansvaret, har det skjedd at vi har mistet oppdrag, sier blikkenslagermester Stian Nesse.

Problemet er ikke at de ikke ønsker å bruke sele eller fallblokk, men snarere at de ikke har noen plass å feste sitt utstyr. Dette gjelder spesielt på store flate tak.

På kanten

Dette skjer også på offentlige bygg med større entreprenører. Men store aktører som Skanska og Veidekke tar hensyn til kravet og ordner sikringspunkt for egen regning.

– Vi som blikkenslagere beveger oss på kanten og trenger sikring. Taktekkere vil gjerne ha arbeid med å installere slike sikringspunkt, men det burde vært obligatorisk at hovedentreprenøren står for denne oppgaven. Siden det koster penger, blir det utelatt, sier Nesse.

Han peker på at sikring på pålagt forhold til HMS, og at dersom det skulle skje noe vil Arbeidstilsynet bli koblet inn. Det er mulig å varsle Arbeidstilsynet og da kan det bli skrevet ut bøter.

Vedlikehold

Skjer det en ulykke kan bedriften bli stående ansvarlig om sikringen ikke er god nok.

– Vi opplever at andre bedrifter sier ja til å ta på seg jobben uten å sikre seg skikkelig. Dette går ikke bare på penger, men det at våre ansatte skal komme levende hjem etter arbeidsdagen, mener Nesse.

Han peker på behovet for vedlikehold på tak og at det også da trengs sikring med sikringspunkt.

– Nå ønsker jeg å ta opp dette med andre blikkenslagere i regionen for å få en felles holdning til dette, sier Stian Nesse.

Flere blikkenslagere Blikkenslagere.no har snakket med andre steder i Norge forteller at der er det fast opplegg at hovedentreprenøren står ansvarlig for å lage sikringspunkt på tak.

God sikring er nødvendig med jobb på tak.

God sikring er nødvendig med jobb på tak.

Foto: Fallsikring

Slik er reglene

Bedriften Fallsikkerhet jobber med løsninger for alle typer tak.

Vi har spurt Jan Andersen i Fallsikring noen spørsmål rundt sikring på tak.

– Hva sier reglene om sikring på tak?
– Reglene er klare på hvem som har ansvaret. På byggeplasser er det arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidstaker ikke kommer til skade ved utførelse av arbeid i arbeidstiden. Men entreprenører har ansvar for at ingen kommer til skade på byggeplassen i forhold til byggherre. Hvis vi tar bygninger som allerede eksisterer, er det bygningseier som skal stå for sikkerhet på taket. Det vil si at skal en servicemann opp på taket og sjekke et kjøleanlegg eller vaktmester skal opp på taket og rense sluk eller måke snø, er det bygningseier som har ansvaret. Hos oss i Fallsikkerhet.no har vi en talemåte som sier ”fallsikring handler om at komme hjem til familien”. Vi tror at denne tankegangen redder vi liv.

– Er det ofte at det er diskusjon om hvem som skal stå for sikringspunkt?
– Både ja og nei. De siste årene har dette kommet mer i fokus. Det har betydning at de store entreprenørene har gjort mer for å sikre arbeidstaker på byggeplasser, men et av de stedene jeg kan se problemer er at hvis arkitektene ikke har tegnet fallsikring med inn i prosjektet og det det har medført at underentreprenøren ikke medregnet det i tilbudsmaterialet. Deretter kommer problemene om hvem skal betale en ekstra regning på 50 000 – 500 000 kroner, alt etter hvor stort byggeprosjektet er. På de mindre prosjektene, kan jeg godt forstille meg at det kan være noen som bevist velger å ikke ta fallsikring med i tilbudsmaterialet.

– Er det store prisforskjeller på ulike tak med sikringspunkt?
– Det er prisforskjell på forskjellige typer tak ut fra om det er tre, stål TRP eller betong, og ut fra tykkelse på isolasjonen.

– Burde det vært regler som fastslår hvem som har ansvar for sikringspunkt på tak?
– Svaret er ja. Hvis vi tar sikringspunktet alene snakker man om to ting. Det er selve stolpen, altså selve det som man fester seg i og så er det montasje av sikringspunktet. Hos oss er alle sikringspunktene sertifisert efter EN-795. Det vil si at stolpen skal klare noen meget strenge krav for å bli sertifisert og godkjent som sikringspunkt. Og så er det montsjen av sikringspunktet. Det finnes forskjellige typer sikringspunkter som man brenner fast på tre (hvis det er et nytt tak) eller brenner fast på et allerede eksisterende tak papp/asfalt. I Tyskland er sånne sikringspunkter hvor man kun brenner et sikringpunkt fast til taket ulovlig siden man ikke kan sikre seg at det sitter ordentlig fast, sier Andersen.