Det var en ambisiøs arrangementskomité som gikk fra Ekeberghallen til Telenor Arena. Målet har aldri vært å fylle opp Norges storstue nummer én, men en fornøyd komité kan konstatere at hallen allerede er over halvveis full og at flere utstillere er på vei inn. Så langt teller utstillerlisten 50 leverandører. Det vil si at stort sett alle kjerneleverandører er på plass. Det er komitéen godt fornøyd med, men det har ikke vært en lett jobb.

Halve hallen booket

– Det har vært litt vanskeligere nå enn tid- ligere. Man skulle kanskje tro at man etter flere år med fravær av arrangementer gjorde jobben med å skaffe utstillere lettere, men slik har det ikke vært. Det henger nok sammen med de litt usikre tidene vi er inne i. Det har nok bidratt til at det har gått litt tregere å få på plass utstillerne, men nå er vi godt fornøyd med å ha fylt opp over halve hallen, sier Knut Roald i komitéen.

Mens Ekeberghallen hadde klare arealmessige begrensninger, er det rikelig areal å ta av i Telenor Arena. Det har gjort at standstørrelsene er justert opp. En vanlig stand har gått opp fra 20 til 30 kvadratmeter. Flere utstillere har også gått for større stander denne gangen. Flere aktører på maskiner og utstyr satser stort og bygger opp egne verksteder.

Over halvparten av Telenor Arena er nå booket av utstillere som vil vise seg frem for ventilasjons- og blikkenslagerbransjen.

Over halvparten av Telenor Arena er nå booket av utstillere som vil vise seg frem for ventilasjons- og blikkenslagerbransjen.

Konferanse av faglig karakter

Det blir også bygget opp en konferansedel med scene og 350 sitteplasser: Her blir det faglige foredrag i ulike bolker gjennom messedagen. Nå jobbes det med programmet, og komitéen kommer tilbake med programmet for denne delen.

– Konferansedelen blir av faglig karakter. Her blir det ingen foredrag om motivasjon eller andre tema utover det rent faglige. Alt det andre har vi på kvelden, slik at vi kan konsentrere oss om fag under hele messa, sier arrangementskomitéens leder, Torill Wollebekk.

Mer profesjonell messe

Komitéen legger opp til en messe der de besøkende skal bruke hele dagen. På messa får de besøkende både frokost og lunsj. Resten av dagen blir stappfull med fag. Alt er gratis.

Men hva er den store forskjellen årets messe kontra den som var i Ekeberghallen i 2018?
– Den store forskjellen er at arrangementet blir mye mer profesjonelt i alle ledd. Forrige messe, og messer før det, har vært preget av dugnad. Nå bruker vi det profesjonelle messeapparatet til Telenor Det vil utstillerne merke ved at de får profesjonell hjelp til å bygge stander og hjelp til å både montere og demontere. Ekeberg er en idretts- hall. Nå kommer de besøkende inn i en proff oppsatt messehall. Vi har gått opp en divisjon eller to, og gleder oss til å vise frem bransjen på en helproff måte, sier Wollebekk.

Arrangementskomiteen ønsker velkommen til tidenes fagtreff. Fra venstre: Torill Wollebekk, Knut Roald, Ivar Ottestad, Eva Baisgård og Beate Dahl. Geir Albretsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Arrangementskomiteen ønsker velkommen til tidenes fagtreff. Fra venstre: Torill Wollebekk, Knut Roald, Ivar Ottestad, Eva Baisgård og Beate Dahl. Geir Albretsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Hårete mål om 1500 besøkende

Messen i Ekeberghallen i 2018 hadde 1000 besøkende. Det er målet også i år, og kanskje litt til. Komitéen innrømmer at de har et hårete mål om å nærmere seg 1500. Aldri før har så mange meldt seg på så tidlig til det tradisjonsrike fagtreffet, og det lover godt. Over 900 er allerede påmeldt.

– Vi jobber i år mye mer systematisk og gjør mer for å få besøkende til messa. Vi trodde egentlig flere kom på forrige messe, og derfor gjorde vi ikke så mye for å få folk til å komme. Nå er vi mye mer aktive, både mot VBL-medlemmer og de som ikke er med i bransjeforeningen. I tillegg har vi innledet et samarbeid med Takentreprenørenes Forening (TEF) siden messen også er interessant for mange av deres medlemmer. Utover det vil vi oppfordre leverandørene til å invitere hele bredden av sine kunder til messen. Stålprofil har invitert kunder og fyller opp en buss. Vi håper flere leverandører følger deres eksempel, sier Knut Roald.

Arrangementskomitéen har også en opp- fordring til bedriftene som ligger i kjøreavstand til messa.

– Vi vil anta at rundt 70 prosent av de påmeldte kommer fra områder utenfor det sentrale Østlandet. Kun 30 prosent er fra områder som har grei kjøreavstand til For disse er jo dette nesten gratis. Messa er gratis og arrangementet på Vippa koster bare 650 kroner. Vi håper at en større del av bransjen på Østlandet også kjenner sin besøkelsestid og melder seg på, sier Wollebekk.

Påmelding

– Det er ikke satt noen frist for påmelding til selve messa, men man må melde seg på i forkant for at vi skal ha kontroll på antall besøkende og at vi har mat til Vi vet ikke helt hvor vi må sette grensen, men den vil kanskje ligge rundt 1500. Det betyr at det også kan bli fullt i messehallen. Derfor er vår klare anbefaling å melde seg på. Dette er en sjelden mulighet til å møte alle bransjens leverandører på ett brett.

– Det er bare å glede seg. Og husk påmelding, er den klare oppfordringen fra arrangementskomitéen.

Du kan melde seg på her.