Etter 6 års drift har daglig leder Clas Erik Gravdal i Blikkenslageriet AS begynt å få god og lønnsom drift, slik han mener det skal være i bransjen.

– Det vi har gjort er ikke kjernefysikk, men konkrete grep som jeg tror flere kan ha nytte av å prøve, sier Gravdal til Blikkenslagere.no.

Han hadde i 2019 driftsresultat på 7,8 prosent, men var ikke fornøyd. Med noen endringer ender Blikkenslageriet i 2020 med 15 prosent driftsresultat.

– Vi har gjort noen grep, men er langt i fra i mål med å finne den optimale driftsformen som kan gi ytterligere forbedret driftsmargin og mer bonus til ansatte, sier Gravdal.

Gjennom å se på hele driften av virksomheten i Slemmestad har han klart å kutte i fordyrende ledd, strammet opp altfor kostbare avtaler som blant annet regnskapsføring og revisjon.

Høyere lønn

Gravdal mener at snittlønnen for en blikkenslager på ca 450 000 kroner i 2020 er for lavt sammenlignet med andre sammenlignbare yrker.

Han betalte i fjor ut bonus på rundt 25 000 kroner til hver ansatt for et godt år. Timebetalingen har økt mellom 10-20 kroner i året.

– Lønnen burde vært noe høyere enn i dag. Lønnen følger ikke opp den generelle prisstigningen.

Gravdal tror bedre betaling ville friste flere til å søke seg til faget for å bli dedikerte blikkenslagere.

Bedre systemer

Gravdal mener det er viktig å søke hjelp hos personer eller systemer som gjør arbeidet mer effektivt. I tillegg har de kuttet ned på regnskapskostnader ved å innføre mer helautomatiske systemer. Dermed slipper de å bruke ressurser på manuelle føringer og kan glede seg over at det meste går automatisk inn i regnskapet.

– Det er mulig å gjøre driften mye mer rasjonell. Pengene vi sparer kan vi heller bruke til å øke driftsresultatet og betale de ansatte bedre, mener Gravdal.