Øivind Nielsen har hatt blikkenslagerverksted i 40 år, og føler tiden er inne for å trappe ned. Etter lengre tids overveielse tok han opp behovet for å gjøre noe med Øivind Nielsen Blikkenslagerverksted AS under et møte i Oslo-lauget til VBL før sommeren. Etter ferien ble det møte med Terje Røgeberg-Eriksen i Kaarud for å se på muligheter sammen.

Nå er resultatet at Kaarud AS overtar både verksted og lokaler, samt alle ansatte. Selve firmanavnet vil bestå inntil videre.

– Jeg vil fortsette med firmanavnet og kanskje leie meg ut til Kaarud, og gjøre andre småoppgaver en tid fremover. Det er greit å trappe ned, men fortsatt være med i bransjen en tid fremover, sier Øivind Nielsen.

Denne uka starter arbeidet med å flytte over all virksomhet som Kaarud har hatt i Gøteborggata opp til Pottemakerveien 2, hvor Øivind Nielsen og deres ansatte har et praktisk verksted med god adkomst. 4 ansatte overflyttes fra Øivind Nielsen, slik at de til sammen blir 14 ansatte i nye Kaarud.

– Vi har i perioder måtte leie inn 4-5 ansatte for å ta unna oppdragsmengden, og det er mye bedre å ha egne ansatte til å gjøre jobben enn å leie inn folk for opplæring før de forsvinner igjen. Samtidig har vi i en periode slitt med vanskelig tilkomst til lokalene der vi er i dag, og hadde stort behov for å finne nye lokaler, sier daglig leder hos Kaarud, Terje Røgeberg-Eriksen.

Generasjonsskifte vanskelig

Etter snart 50 år i bransjen synes Øivind Nielsen det er litt vemodig å måtte gjøre denne endringen, samtidig som 65-åringen innser at dette er den beste løsningen for å sikre virksomheten videre.

Generasjonsskifte er ikke bare enkelt, og det å finne noen til å overta selskapet er en prosess som har tatt tid. Men nå er Øivind Nielsen klar for en ny tilværelse med mindre ansvar og litt mer tid til andre interesser.

– Samtidig som det er godt å kunne trappe ned på arbeidet, er det hyggelig å kunne holde kontakten med bransjen. Derfor vil jeg fortsatt være med i lauget og treffe gode kolleger, sier Nielsen.

Han stiller gjerne opp med sin lange erfaring for å bidra til at Kaarud får en god fremtid. Samtidig vil han bruke tid på verkstedet til å lage lamper og andre produkter som han har spesialisert seg på å lage, i tillegg til det vanlige arbeidet som blikkenslager.

– Kanskje det jeg er mest stolt av når det gjelder arbeid vi har utført gjennom snart 40 år, er omleggingen av tak og spir på Domkirken i Oslo. Her holdt vi på fra 2006-10, og dette er arbeid som vises i bybildet, påpeker Nielsen.

Samler maskinparken

Alt av utstyr, verktøy og folk overført til Kaarud, og nå er de klar for å jobbe sammen. Flere av de ansatte i de to tradisjonsrike firmaene kjenner også hverandre fra før.

– Begge har bra med maskiner, så vi samler de vi bruker mest og selger resten, sier Terje Røgeberg-Eriksen.

Han har hatt mange jobber med rehabilitering av bygårder, mens Øivind Nielsen har jobbet mye med nyere bygg. Nå vil de jobbe med begge deler fremover.

– Det er greit å jobbe med både nye bygg og rehabilitering, sier Terje som har fått Mari Heramb som assisterende daglig leder. Hun tar seg av mye av logistikken, styrer serviceavdelingen, og kan regne anbud slik at Terje blir avlastet til å kunne være litt mer ute på prosjekt.

Nå gleder de seg til å ta fatt på en ny tilværelse som skal gjøre firmaet enda mer rustet for å møte fremtiden.