Debatten om useriøse og kriminelle aktører i byggebransjen raser videre. Nå er det Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som har vært ute i Dagbladet og snakket om at hun vil ta skurkene, men erkjenner at de kriminelle er kyniske og utspekulerte slik at det trengs mange virkemidler.

Nå svarer Jon Sandnes i BNL i samme avis og peker på at det trengs et politi som må prioritere arbeidslivskriminalitet.

– Årsrapporten fra A-krimsentrene viser at samarbeid og koordinering gir resultater. Skal sentrene få enda større effekt, bør de fremstå som tverretatlige «task forces» som kan rykke ut på kort varsel med raske og effektive tilsyn og sanksjoner, skriver Sandnes i innlegget.

Han peker på at de kriminelle flytter på seg og at det er avgjørende å ha et godt apparat som fanger opp skurkene der de er. Derfor ber han Haugli om å gjøre mer av det som hun sier virker, nemlig opprette flere A-krimsenter i hele landet.

– Vi må heller ikke flytte fokuset vekk fra politiets arbeid. Etatene er flinke til å lage strategier, analyser og beskrivelser av arbeidslivskriminaliteten. Kunnskapen må følges opp av et politi som prioriterer å aksjonere for å stoppe de kriminelle. Da trenger politiet også ressurser til å prioritere dette, mener Sandnes.