Nyheter

VBL-styreleder Jan Henrik Nygård vil ha en debatt om tilhørighet i VBL og avventer resultatet fra Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni.
VBL-styreleder Jan Henrik Nygård vil ha en debatt om tilhørighet i VBL og avventer resultatet fra Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni.

– Trist og uventet

Byggmesterforbundet har bestemt seg for å starte sin egen bransjeforening. VBL lover en debatt om sin tilhørighet i etterkant av byggmestrenes landsmøtevedtak.

Publisert

Byggmestrene har lenge ønsket å etablere en ny landsforening fordi de ikke når fram i BNL, og derfor heller ikke i tilstrekkelig grad i NHO, med sine saker og næringspolitiske standpunkter. Misnøyen med BNL har gått i bølger i flere år, men har vært godt kjent i ett års tid. Det siste året har forbundet hatt møter med BNLs styre og etterhvert med NHOs ledelse for å vurdere ulike alternativer. Forbundet mener BNL ikke har vist vilje til å endre sine prioriteringer slik forbundet har ønsket og foreslått. NHO vil ha færrest mulig landsforeninger, men selv om det ikke er gitt et klart ja til en ny landsforening, er forbundet lovt at medlemmene skal få samme service fra NHO selv om de går inn i en ny landsforening.

Saken stod på sakskartet under Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni. Her fikk forslaget om å danne NHO Bygghåndverk et solid flertall. Det betyr at Byggmesterforbundet går ut fra BNL fra årsskiftet og er fra samme dato i gang med sin egen bransjeforening. Byggmesterforbundet håper flere av de andre håndverksforeningene vil følge etter og delta i den nye foreningen.

Ifølge utredningene, mener styret i Byggmesterforbundet at det skal være mulig å frigi økonomi og menneskelige ressurser ved å gå ut av BNL, og at det blir tilstrekkelig til å drive en ny landsforening. Videre mener de at den vil bli mer effektiv og kan gjennomføres uten merkostnader i forhold til i dag. Den vil dessuten gi NHO muligheter til å styrke sin posisjon overfor bygghåndverksbedriftene, heter det. Byggmesterforbundet håper at de andre håndverksfagene følger med over i en ny forening.

Vil vurdere VBLs tilhørighet

– Jeg synes dette er trist og uventet. Byggenæringen har i denne perioden vist frem fordelene ved å stå samlet og tale med «en» stemme utad, noe som gir gjennomslag og tilgang til de som tar avgjørelsene. I kjølvannet av Byggmesterforbundets vedtak vil VBL ha en debatt om vår sin plassering i fellesskapet og hvilke oppgaver vi ser det som naturlig å gjøre selv. Det er alltid sunt å evaluere vår tilknytning med jevne mellomrom, sier Jan Henrik Nygård, styreleder i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL).

Powered by Labrador CMS