På sitt hovedkontor i Oslo inviterte konsernsjef Jon Valen-Senstad i GK-Gruppen bransjen til å diskutere utviklingen under en konferanse nylig.
«The Internet of Things – fra buzzword til business» var tittelen på samlingen i slutten av august som handlet om det som populært kalles tingenes Internett med innlagte sensorer i en rekke produkter i et bygg.
Ny teknologi vil endre hverdagen hvor objekter gjøres identifiserbare og sporbare i et nettverk av objekter. Her vil informasjon sendes fra person til person, maskin til maskin, og mellom personer og maskiner.

Trådløst

Sensorer kan registrere både ytre og indre forhold, og data samles og sendes via nettverket.
Over 90 personer fra bransjen fikk høre at ting går raskt, og dette vil påvirke hele byggebransjen i årene som kommer.
– Man regner med at omtrent ti milliarder gjenstander allerede snakker trådløst. I dag er det et nisjepreget marked, men vi regner med at dette vil bli veldig mye viktigere i tiden som kommer, uttaler konsernsjef Jon Valen-Sendstad til Byggeindustrien.
Han er spent på hvordan utviklingen vil påvirke tekniske entreprenører som blant annet ventilasjon.

Bremsekloss

I løpet av tre år regnes det med at antallet objekter som er knyttet opp til tingenes Internett tredobles til rundt 30 milliarder. Når bygg og installasjoner blir smartere, mener GK-sjefen at byggenæringen også må utvikle seg.
– Vi vil se en bransjeendring, og vi må nok kjempe hver dag for vår rolle i den, mener Valen-Senstad.
Selv om automasjonsnivået i bygg i Skandinavia er relativt høyt forhold til ellers i verden, mener han at det er mange som holder igjen. Her kan byggherre ofte være en bremsekloss.