Daglig leder Frode Petersen i Petersen AS i Tromsø reagerer på at så mange som halvparten av ansatte i byggebransjen i en undersøkelse ikke synes det er problematisk om en kollega møter fyllesyk på jobb.

– Hos oss har ikke dette vært noe problem, og jeg tror dette er mest utbredt i store byer som har mye innleie av folk. De som kommer fra utlandet har i større grad en tendens til å kombinere jobb og alkohol enn vi er vant med, mener Frode Petersen.

Han mener det ikke er akseptabelt at ansatte kommer bakfull på jobb, hvor de går på tak, kjører bil og behandler mye utstyr.

Også en annen bransjemann støtter dette synspunktet fullt ut.

– Jeg aksepterer ikke at folk kommer i bakfylla på jobb. De skal kjøre bil, og behandle maskiner som kan være farlig om du er i bakrus. Siden jeg begynte i faget i 1978 har jeg ikke sett mye av dette i bransjen vår, sier daglig leder i Lier Blikk AS i Lierstranda, Terje Sandberg.

I undersøkelsen som Folkehelseinstituttet har foretatt svarer 60 prosent av de spurte i alle bransjer at de mener det er problematisk dersom en kollega kommer på jobb og er mindre effektiv et par dager i året på grunn av drikking kvelden før.

Media verst

88 prosent mener det er problemer dersom en kollega blir borte fra jobb på grunn av drikking.

Det kommer også frem i undersøkelsen at ansatte innen media, reklame og PR har enda lettere for å godta at en kollega har vært på fest kvelden før de skal på jobb, enn i byggebransjen.

Flere studier viser at alkoholbruk er assosiert med sykefravær, ineffektivitet og økt risiko for både feil og ulykker. Derfor reagerer Byggenæringens Landsforening (BNL) på resultatet av undersøkelsen.

– Det er uakseptabelt at så mange mener det er greit å stille på jobb i en tilstand som kan gå ut over arbeidsprestasjoner, kvalitet og ikke minst sikkerhet, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes til P4.

Nulltoleranse

– Det kan være fallulykker, ulykker med gjenstander og maskiner som er i bevegelse, og gjenstander som er tunge og som kan føre til fatale skader om de treffer deg når du ikke er observant, sier Sandnes.

Han mener det er et lederansvar å sørge for at folk ikke kommer fyllesyke på jobb, og at det må være nulltoleranse.

Minst aksept for å se kolleger komme fyllesyke på jobb er det innen barnehage, skole og helsetjenester. Her sier opp mot 75 prosent at dette ikke er greit.