Blikkenslagere forteller om utfordringer i entrepriser der de små fagene presses av de store. For noen er det mer kamp om spissfindigheter og jus i kontraktene enn glede over faglig godt arbeid.

Nylig gikk en entreprenør i elektrobransjen ut og sa de ikke lenger vil være underleverandør fordi det bare var konflikter.

Nå roper også VVS-bransjen et varsku mot de samme utfordringene.

– Siden hovedentreprenøren ofte har jurister i egne rekker må underentreprenørene også sikre seg med samme kompetanse både i inngåelse av kontrakter, ved gjennomføringen og i sluttoppgjøret. Bransjen trenger en generell opplæring av ledere og prosjektledere for å ta fatt i problemstillingen. sier Jan Skaarderud i Bravida til vvsforum.no.

Mange opplever at både byggherre og totalentreprenører blåser i Norsk Standard og presser underleverandører til å bidra til avvik som senere fører til konflikter.

Ikke sjelden kan dette ende med rettslige skritt, og da må også de må bruke mye tid og penger på juridiske spørsmål.

Stille krav

Nå sier flere i VVS-bransjen at de må stille mer krav til kontraktsinngåelse for å ta høyde for risiko.

– Det er en ukultur i bransjen hvor de store kundene, som oftest er hovedentreprenørene, krever avvik fra avtalte standarder i kontraktsforhandlingene. Det er blitt en vane med avvik i stedet for å følge det som er regulert. Dette gjør det vanskelig for underentreprenører å forholde seg til avvikene og mange signerer for å slippe ekstra arbeid og for å unngå konflikten der og da, sier Helge Ranheim, sier rørleggermester og daglig leder ved Østlandske VVS.

VBL jobber også med dette temaet og nå skal Trond Opheim være med i utvalget som EBA har med navnet «Urimelige kontraktsvilkår».