Flexit tilbakeviser at de har unnlatt å ta ansvar etter at en vifte til bad er trukket fra markedet. Etter at det ble kjent at Flexit måtte trekke tilbake vifta har det vært skrevet og sagt mye om dette i media.

Urimelig kritikk

Forbrukerrådet gikk ut og sa at selskapet har bidratt til ansvarsfraskrivelse i sin måte å omtale problemer med viftene. Dette er leverandøren sterkt uenig i og mener kritikken er urimelig.
– Vi vet ikke eksakt årsaken til at viftene våre har vært involvert i branntilløp, men antallet saker vitner om at produktet er involvert i dette. Vi går ut og tar ansvar for dette nå. Vi har tatt en beslutning om å tilbakekalle alle produktene. Egentlig til tross for at det ikke er funnet konkrete feil på viftene. Det er en beslutning som er gjort i samarbeid med myndighetene, sier administrerende direktør Knut Skogstad til avisa Øvre Smaalenene.
Bedriften sendte nylig ut en pressemelding om saken. Blant annet vil Flexit tydeliggjøre at kundene har krav på å få dekket sine merkostnader i forbindelse med et viftebytte.

Denne vifta med navnet Silent Eco påfører Flexit betydelige kostnader når den nå trekkes tilbake fra markedet.

Denne vifta med navnet Silent Eco påfører Flexit betydelige kostnader når den nå trekkes tilbake fra markedet.

Ventet på fagrapporter

Flexit har ventet på fagrapporter, som først kom forrige torsdag.

– Vi gjør det som er nødvendig for at kundene skal føre trygghet rundt våre produkter. Så dette kommer ikke fordi det har vært saker i avisene, sier Skogstad.
Han opplyser til avisen at Flexit har flere tusen vifter ute i markedet. Selskapet med rundt 150 ansatte på Ørje forsikrer at eventuelle kostnader ikke vil være noen driftskrise, selv om det i utgangspunktet er snakk om store utgifter.

Erstatning

– Det er klart at det er store kostnader ved å tilbakekalle produktene. Det er vanskelig å si et eksakt beløp, men kostnadene vil vi kreve erstattet fra vår underleverandør. I ytterste konsekvens er vi i stand til å bære de kostnadene dette fører med seg, sier Knut Skogstad til avisen.

Først ble det kjent med 4-5 tilfeller hvor brann i hus kobles mot den aktuelle vifta. Siden media har skrevet om dette har det kommet frem flere tilfeller som kan knyttes til samme produkt.

Nå skal det være snakk om rundt 10 brannforløp som kan ha sin opprinnelse med denne vifta.