Sentral godkjenning har lenge vært et tema i bransjen og enkelte ønsker å skrote hele ordningen.

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsordningen fram til endelig utforming. Nå har de bestemt å forlenge denne overgangsordningen til 1. juli 2020.

Opprinnelig skulle overgangsordningen gå ut allerede nå 1. juli i år, og mange har vært bekymret for hva som skulle skje videre.

Overgangsordningen, som nå forlenges, innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt frem til 1. januar 2016.
Overgangsordningen gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.