Fair Play Bygg i Oslo er i gang med sitt arbeid. Spesielt de små håndverksfagene har frontet oppstart av det som i Trondheim har vært en suksess med Uropatruljen.

Nå er Lars Mamen ansatt i fast stilling og begynner formelt på oppdraget 1. januar 2019. Men han har blitt intervjuet av NRK Buskerud og har klare ambisjoner om å ta tak i den store frustrasjonen som mange har følt på i årevis.

– Det som før har vært økende frustrasjoner, får vi nå en mulighet til å gjøre noe med ved å ta det videre til de rette etatene som kan sjekke forholdene nærmere, sier Mamen til NRK.

Felles dugnad

Han viser til at det langt fra bare er håndverkere som hjelper sin tante svart, men mer tunge aktører som preger byggebransjen. De mangler HMS, betaler ansatte dårlig, kan kombinere byggejobber med narkotikahandel og unndrar seg offentlig skatter og avgifter.

Han viser til at dette er en felles dugnad, hvor de minste håndverkerforeningene i første omgang stiller opp, men Mamen har håp om at også større entreprenører etter hvert blir med i kampen for en mer seriøs byggebransje.

Lars Mamen har jobbet som regionalt verneombud og kjenner på den frustrasjon som er i bransjen.

– Vi har sett at søkingen til byggebransjen har ligget på et lavmål, fordi de unge blir skremt av forholdene og ikke har hatt lyst til å jobbe der, sier han i NRK-intervjuet.