Før jul førte en lekkasje i ventilasjonsanlegget i Tynsethallen til oversvømmelse. Vannet fosset fra taket og inn i garderoben på hallen.

Vannet stammet fra ventilasjonsanlegget i andre etasje. Bakgrunnen for det hele er en feil på et blandebatteri i ventilasjonsaggregatet.

All forsyning av varmtvann forsvant, noe som igjen førte til frostskader med påfølgende vannlekkasje hallen.

Fjernvarme som blir levert til Tynsethallen og Tynset Friskliv og ventilasjonsanlegget frøs til tross for at de fikk varmtvann, skriver Østlendingen.

Rask respons gjorde at parketten i selve hallen ble reddet og dermed ble ikke skadene så store.