En studie som er gjort på en ny bygning i London viser nå gode resultater for en innovativ løsning med luftanlegg gjennom gulvet. AET Flexible Space er et system som muliggjør bygging med ventilasjon som eliminerer kanaler og rørledninger. Dermed kan dette frigjøre byggeplass som kan redusere høyden på et bygg. Den verdenskjente arkitekten Alford Hall Monaghan Morris har tegnet bygget som ligger i Farringdon i London. Her er det fire strømningsenheter per etasje. To som forsyner bygningens baksone, og to for fronten.

Hver sone er delt inn i ytterligere to soner, hvor den ene tilfører kjølig luft mot omkretsen av bygningen for å dempe soloppvarmingen, og den andre tilfører varmere luft til de sentrale områdene i arealet, som ikke får nok soloppvarming.

Hovedentreprenøren Knigh Harwood hadde prøvd et lignende system tidligere, og ville prøve ut den nye, innovative løsningen.

Ulike soner

AET sitt klimaanlegg for gulv bruker rommet under et hevet adkomstgulv til å skape ventilasjonen med luft, og unngår derfor behovet for takbaserte kanaler og rørledninger.

I bygget ble hver av de tre etasjene delt inn i soner opp til 300 m2, avhengig av potensiell bruk og behov i området. Hver sone forsynes deretter med avkjølt eller oppvarmet luft av en sonal luftbehandlingsenhet eller CAM (Conditioned Air Module), og luften blir deretter levert inn i rommet ved bruk av et antall innfelte vifteklemmer.

CAM-V gjør bruk av det hevede gulvets tomrom for distribusjon av tilluft, mens den mottar returluft tilbake til CAM-enheten i tak eller annen høyde.

Over hele verden

For å få maksimal fleksibilitet leveres hver fantile med Fanspeed og Set Point-justering, men i møterom og andre rom tilbyr AET Flextouch veggmonterte kontrollere som lar brukerne justere viftehastigeten og temperatur, sammen med overvåking av CO2, fuktighet og annen kontroll.

AET ble grunnlagt i 1993 og kan vise til 300 gjennomførte prosjekter over hele verden. De ønsker å være banebrytende på innovative løsninger, og mener sin nye løsning kan spare 15 prosent av plass, samtidig som det spares byggematerialer, installasjonskostnader, passform og ombyggingskostnader.

Her er en illustrasjon på hvordan luft gjennom gulv fungerer.

Her er en illustrasjon på hvordan luft gjennom gulv fungerer.