Paret Frank Ravn Hansen og Trine Sandberg har brukt 3,4 millioner kroner på å fornye sitt gamle huset for å tilfredsstille støtte fra Enova på 150 000 kroner.

Men så viser det seg at det er umulig å få inn balansert ventilasjon, og da er det stopp for støtten.

– Vi føler oss rett og slett lurt og svindlet. Vi har brukt både arv og banklån til energieffektivisering av huset, sier Hansen til Hus & Bolig.

Boligen som var bygd i sveitserstil i Spydeberg i 1905 var moden for totalrenovering. Paret ville tilbakeføre det til opprinnelig stil og for å få støtte fra Enova tok de kontakt med en energirådgiver om satte opp en rekke punkt av hva som måtte gjøres.

Alle råd ble fulgt om å isolere og gjøre tiltak. Etter å ha brukt alle tilgjengelige økonomiske midler og gjort masse arbeider, fikk de beskjed fra energirådgiveren at de ikke fikk innvilget søknaden fra Enova.

Umulig med balansert ventilasjon

Grunnen var at det ikke er mulig å installere balansert ventilasjon, som er kravet for slik støtte.

Det ble ikke gitt noen alternative forslag og fire år med millioner av innsats endte det med maktesløshet og sinne.

I ettertid mener paret at de like godt kunne fått rådene av håndverkere som var involvert.

Bygg og Bevar sier til Hus & Bolig at støtte til rehabilitering er først og fremst beregnet for boliger fra 1960. At 30 prosent av den norske boligmassen er fra før 1960 er et faktum som Olle Christer Stenby erkjenner.

– Vi skulle gjerne ha hatt et mer omfattende samarbeid med Enova omkring den eldre bygningsmassen, uttaler han.

Nå etterlyses det mulighet for eldre hus å droppe etterisolering av vegger og heller isolere tak og gulv, for da å slippe behovet for nytt ventilasjonsanlegg på gamle hus.