Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad har i flere år slitt med et ventilasjonsanlegg som har vært moden for fornyelse. Fredrikstad kommune har vedtatt å delvis rehabilitere eller skifte ut ventilasjonsanlegget, men det har blitt utsatt. Forrige uke måtte elevene midt i eksamen forlate skolen etter at verneombud og rektor bestemte seg for at luften inne var uholdbar. Dermed ble alle elevene sendt hjem og det har vært stopp i undervisningen i flere dager på grunn av dårlig inneklima.

470 elever har ventet på fornyelse av skolen, og verst gikk det ut over 10. klasse da skolen ble stengt fordi de var midt i eksamen. Dermed er sidemålseksamen ved skolen annullert.

Bakgrunnen for problemene med dårlig inneklima har vært sammensatt. Nå snakkes det om rehabilitering i større skala ved skolen og ikke bare skifte av ventilasjonsanlegg.

Skoledagen har etter onsdagens hjemsendelse blitt gjennomført utendørs.

– Vi forsøker så godt vi kan å finne løsninger, sier Mona Häkert til Fredrikstad Blad.

Det har vært jobbet med en styringsgruppe for utbedringer i lenger tid, og nå er det i gang med prosjekteringen hvor planen er at en totalentreprenør skal tildeles oppdraget etter sommeren. Arbeidet er tenkt igangsatt  til vinteren.