Jan Martin Brodin har etter fire år som oldermann i Oslo og Akershus overlatt vervet til Jarle Kristiansen, som har vært nestoldermann i samme periode og sittet i styret i 13 år.

Å jobbe for å få flere medlemmer blir et viktig fokus framover. Men for at det skal lykkes mener Kristiansen at det er viktig å få blikkenslagerne til å utveksle kunnskap seg imellom.

– Vi må få slutt på tiden da vi satt på hver vår tue og vernet om kunnskap og erfaring. Jeg ønsker at vi kan møtes for å snakke om gode og dårlige erfaringer og dermed lære av hverandre, sier Kristiansen. Han vil også ha mer samarbeid mellom laugene.

En viktig oppgave blir å få medlemmene og potensielle medlemmer til å bli engasjert. Da er det nyttig med et diskusjonsforum hvor blikkenslagerne utveksler erfaringer.

– Ingen er bedre enn det svakeste ledd. Vi må bli flinkere til å dele kunnskap slik at hele bransjen blir bedre. Vi vil fortsette med å invitere leverandører til å komme med kunnskap, men samtidig er det nyttig at vi lærer av hverandre fra ulike prosjekt vi jobber med.

Fadderordning

Kristiansen håper også å kunne lokke med flere enkeltmannsforetak i lauget, samtidig som flere større bedrifter også ønskes inn i lauget som medlemmer. En fadderordning hvor de i styret søker to-tre ikke-medlemmer og hjelper de til å se verdien av å være med i lauget, er noe Kristiansen vil jobbe med framover. Det å få flere eksisterende medlemmer på møtene er også viktig og da gjelder det å ha aktuelle saker som er matnyttig for medlemmer og som engasjerer. Kristiansen mener at det er engasjement som skaper forbedringer i bransjen slik at yrket og faget kan ivaretas. Han ønsker å kunne ta opp aktuelle tema som bedriftene på grasrota er opptatt av, og bringe det videre i VBL hvor det er mulig å påvirke videre opp i systemet.

Det ønsker også nyvalgt oldermann i Trøndelag, Torgeir Rønning å fokusere på. Han er nå inne i sin andre periode som oldermann og tar over etter Magnar Stamnsve.

Rammebetingelser

– Å vise medlemmene at vi kan være med og påvirke rammebetingelser for blikkenslagere er et viktig argument for å få med flere inn i lauget, sier Torgeir Rønning. Oldermannsmøtet, hvor alle de 14 oldermennene møtes og diskuterer aktuelle saker og får sterkere innflytelse i VBL, er noe som kan brukes for å få flere til å engasjere seg som medlemmer på grasrota.

– Foruten å jobbe for å få flere nye medlemmer, er det viktig å jobbe for å ta vare på de som allerede er medlemmer, sier Rønning.

Faglig innhold på laugsmøter er viktig i Trøndelag, og samtidig involvere dem i det som skjer i VBL og sørge for at utfordringer i hverdagen er noe som kan bringes oppover i systemet.

Står ikke i kø

To nye bedrifter har blitt medlemmer i Trøndelag, og det er kommet til litt yngre krefter som kan fornye lauget.

– Men det står ingen i kø til å bli ny oldermann, så da tok jeg på meg dette ansvaret i to år, sier Torgeir Rønning.

I Troms og Finnmark har Knut Ivar Hov overlatt vervet som oldermann til Frode Petersen.

I Agder har Geir Salvesen overgitt vervet til Arnfinn Aamot.